Mustafa Tekdere
Mustafa Tekdere
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Verified email at erzincan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye ve OECD ülkelerinde yapılan eğitim harcamalarının karşılaştırmalı analizi
Z Ayrangöl, M Tekdere
LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2, 1-30, 2014
242014
KENT KONSEYLERİNİN MALİ KISITLARI
A ULUSOY, M TEKDERE
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 175-190, 2015
122015
POTANSİYEL ETKİLERİ VE GÖNÜLLÜ UYUM AÇISINDAN VERGİ AFLARI: 6111 SAYILI KANUNUN İRDELENMESİ
Z Ayrangöl
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2), 249-270, 2013
102013
Ana Hatlarıyla Vergi Afları
Z AYRANGÖL, M TEKDERE
INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 421, 2011
62011
Eğitim hizmetlerinin yerelleşme-sinin muhtemel etkileri: Türkiye’de uygulanabilirliği
H Odabaş, M Tekdere, E Aktepe
Proceedings from Inter-national Conference in Economics, 1-30, 2016
52016
Yerelleşme Teorisinin Analizi ve Ekonomik Parametreler Üzerindeki Rasyonalitesi
Z Ayrangöl, M Tekdere
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 3 (1), 55-83, 2016
52016
Eğitim hizmetlerinin yerelleşmesinin ekonomik, sosyal ve siyasal boyutları: Türkiye'de uygulanabilirliği
M Tekdere
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
42013
Toplumsal Uyum ve Bütünleşme Bağlamında Erzincan’a Yerleştirilen Ahıska Türkleri Üzerine Bir Değerlendirme
E Aktepe, M Tekdere, AŞ Gürbüz
GÖÇ 3 (2), 138, 2017
22017
Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Vergi Algılaması ve Bilinci Üzerine Bir İnceleme
Z Ayrangöl, M Tekdere, BD Çadırcı
Sosyal Bilimler Dergisi, 332-351, 2017
22017
Mali Yerelleşme ve Metropolleşme İkilemi
A Ulusoy, M Tekdere
Sosyal Bilimler Dergisi, 436-464, 2017
22017
Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yerel Yönetim Yapıları
M Tekdere
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 248-282, 2019
12019
Türkiye’deki Belediyelerin Mali Sorunları ve Muhtemel Etkiler
A Ulusoy, M Tekdere
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4 (2), 167-182, 2019
12019
Yerel Vergi Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye'deki Belediyelerin Finansmanı Açısından Bir Model Önerisi
M Tekdere
12018
AB Üyesi Ülkelerdeki Yerel Vergi Uygulamaları ve Türkiye’deki Belediyeler İçin Vergi Önerileri
A Ulusoy, M Tekdere
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 9 (17), 37-70, 2020
2020
Mükelleflerin Vergi Algılaması ve Vergi Psikolojisi Üzerine Bir Analiz: Erzurum İli Örneği
M Tekdere, BD Çadırcı, Z Ayrangöl
İKSAD, 2019
2019
Doğu Anadolu Bölgesi Mükelleflerinin Vergiye Bakışı Üzerine Bir Araştırma
Z Ayrangöl, BD Çadırcı, M Tekdere
Ekin Yayınevi, 2019
2019
Doğu Anadolu Bölgesi Mükelleflerinin Vergiye Bakışı Üzerine Bir Araştırma
M Tekdere
https://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/kitap-vergi-ekin-yayinevi-dogu-anadolu …, 2019
2019
Lisanssız Elektrik Üretimi Kapsamında Güneş Enerjisinin Önemi
M Tekdere, BD Çadırcı
https://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/kitap-ekonomi-ve-politika-ekin-yayinevi …, 2019
2019
Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler
M Tekdere
2019
Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler
A Ulusoy, M Tekdere
Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 19-55, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20