Doç.Dr. Ayşe Yalçın Çelik
Doç.Dr. Ayşe Yalçın Çelik
chemistry education, PhD, Gazi Unıversity
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bilimsel tartışma (argümantasyon) esaslı öğretim yaklaşımının lise öğrencilerinin kavramsal anlamaları, kimya dersine karşı tutumları, tartışma isteklilikleri ve kalitesi …
A Yalçın Çelik
Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, 2010
482010
Exploring effects of high school students' mathematical processing skills and conceptual understanding of chemical concepts on algorithmic problem solving
N Gultepe, AY Celik, Z Kilic
Australian Journal of Teacher Education (Online) 38 (10), 106-122, 2013
462013
The effects of students' problem solving skills on their understanding of chemical rate and their achievement on this issue
FÖ Armagan, SUI SagIr, AYI Įelik
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2678-2684, 2009
332009
Öğrencilerin Yanlış Kavramaları ve Ders Kitaplarının Yanlış Kavramalara Etkisi Örnek Konu Radyoaktivite
A YALÇIN, Z KILIÇ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (3), 125-141, 2005
222005
The impact of argumentation on high school chemistry students’ conceptual understanding, attitude towards chemistry and argumentativeness
AY Çelik, Z Kılıç
International Journal of Physics & Chemistry Education 6 (1), 58-75, 2014
212014
What are the Pre-service Chemistry Teachers’ Explanations on Chemistry Topics?
AÇ DİNDAR, O BEKTAŞ, AY ÇELİK
21*
Türkiye’deki kimya eğitimi makalelerinin incelenmesi: 2000-2013
B ULUTAŞ, Ü Sinem, O Nurcan, A ÇELİK, H AKKUŞ
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2), 141-160, 2015
142015
The effect of problem based learning strategy in metalic activity subject teaching
SU Sagir, AY Celik, FO Armagan
HACETTEPE UNIV, 2009
14*2009
Implementation of Argument-Driven Inquiry in a General Chemistry Laboratory Course
H Kadayıfçı, AY Çelik
Science Education International 27 (3), 369-390, 2016
122016
Challenges faced by pre-service chemistry teachers teaching in a laboratory and their solution proposals
A Yalcin-Celik, H Kadayifci, S Uner, N Turan-Oluk
European Journal of Teacher Education 40 (2), 210-230, 2017
112017
STUDENTS’ MISCONCEPTIONS ABOUT THE OZONE LAYER AND THE EFFECT OF INTERNET-BASED MEDIA ON IT
N GÜNGÖRDÜ, AY ÇELİK, Z Kilic
International Electronic Journal of Environmental Education 7 (1), 1-16, 2017
112017
A Comparison of The Individual and Group Arguments of High School Students
AY ÇELİK
Kastamonu Education Journal 25 (5), 2017
6*2017
Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Radyoaktivite Konusundaki Yanlış Kavramları
Z Kılıç, A Yalçın
XII. Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya 3, 2105-2125, 2004
6*2004
Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Radyoaktivite Ve Çekirdek Tepkimeleri Konusundaki Başarılarına Ve Kavramsal Algılamalarına Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkisi Ve Öğrencilerin Bu Konu …
A Yalçın
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2003
62003
Tartışma esaslı öğretim yaklaşımının 11. sınıf kimya öğrencilerinin kavramsal anlamalarına etkisi
N GÜLTEPE, A YALÇIN ÇELİK, K Ziya
52010
Öğrencilerin sosyal etkileşim ve iletişim becerilerine bilimsel tartışma tekniğinin etkisi, 1
K Çelik, Z Kılıç
Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, s, 95-96, 2007
52007
Kimya Öğretmen Adaylarının Asitlik Kavramı İle İlgili Anlamalarının Çizimlerle Değerlendirilmesi.
A YALÇIN-ÇELİK, N TURAN-OLUK, S ÜNER, B ULUTAŞ, H AKKUŞ
Journal of Kirsehir Education Faculty 18 (1), 2017
42017
Exploring Pre-Service Science Teacher Expectations on Learning Science
AY Celik, O Bektas, N Demirci-Celep, ZD Kirbulut, A Cetin-Dindar, ...
Egitim ve Bilim 39 (175), 2014
4*2014
Pre-service biology, chemistry, and physics teachers’ expectations in science courses
N Demirci, ZD Kirbulut, O Bektas, AY Celik, A Cetin-Dindar, Z Kilic
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1715-1719, 2010
42010
The effect of students’ perceptions of nature of matter on their laboratory attitudes and their achievement in chemical equilibrium
AY Çelik, ŞU Sağır, FÖ Armağan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 607-611, 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20