Follow
Tutku Ekiz Kavukoğlu
Tutku Ekiz Kavukoğlu
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparison of individuals' health anxiety levels with the perception of control of the Covid‐19 epidemic
T Ekiz, E Ilıman, E Dönmez
Int J Health Manag Strat Res 6 (1), 139-54, 2020
299*2020
SAĞLIK YÖNETİMİ MEZUNLARININ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN İSTİHDAM DURUMUNA ETKİSİ
EB BİÇER, E ILIMAN, E Tutku
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (68), 1619-1635, 2018
52018
Sağlık yöneticilerinin stratejik planlama tutumlarının hastanelerin pazar oryantasyonuna olan etkisinin değerlendirilmesi: İstanbulda özel hastaneler üzerinde bir araştırma
T Ekiz
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020
32020
The mediating role of strategic planning awareness in the impact of organizational innovation on business excellence in hospitals
T Ekiz Kavukoğlu, E İşci
The TQM Journal, 2023
22023
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SÖZLEŞME DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL MUHALEFET İLE İLİŞKİSİ
T Ekiz, E Dönmez
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 8 (19), 9-22, 2021
22021
Y Kuşağı Akademisyenlerinin Bakış Açısıyla Hastanelerde Etkili Liderliğin Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Nitel Bir Araştırma.
T EKİZ KAVUKOĞLU, N GEMLİK
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 35 (1), 2021
2*2021
Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin öğrenimlerine ilişkin doyum düzeyinin saptanmasına yönelik bir araştırma
T Ekiz, NB Özdere, E Şentürk
Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (Journal of …, 2019
22019
Örgütsel yenilikçilik ile iş mükemmelliği arasındaki ilişkinin incelenmesi: Özel hastaneler üzerinde bir araştırma
T EKİZ KAVUKOĞLU, E İŞCİ
2023
Türkiye’de Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Sağlık Hizmeti Kalitesine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi
D ARSLAN, T EKİZ, M TARIM
Journal of Health Sciences and Management, 2021
2021
INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL INNOVATION AND BUSINESS EXCELLENCE: A RESEARCH ON PRIVATE HOSPITALS
TE Kavukoğlu, İ Emre
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 10 (23), 67-84, 0
Investigation of strategic planning awareness of healthcare professionals
TE KAVUKOĞLU, İ Emre
Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi 6 (2), 144-162, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11