Bilal Atasoy
Bilal Atasoy
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Board’s IQ: What makes a board smart?
S Somyürek, B Atasoy, S Özdemir
Computers & Education 53 (2), 368-374, 2009
2032009
The effects of augmented reality on elementary school students’ spatial ability and academic achievement
ET Gün, B Atasoy
Egitim ve Bilim 42 (191), 2017
472017
The Effects of Individual Differences on Learner's Navigation in a Courseware.
S Somyürek, T Güyer, B Atasoy
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (2), 32-40, 2008
322008
Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi.
S Şahin, B Atasoy, S Somyürek
Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (2), 2010
272010
Bilgisayar destekli öğretim ortamlarında farklı bilişsel stillere sahip öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma durumlarının akademik başarılarına etkisi
B Atasoy
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2004
192004
Measuring disorientation based on the Needleman-Wunsch algorithm
T Güyer, B Atasoy, S Somyürek
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (2 …, 2015
142015
İlköğretim Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Karşı Tutumlarının ve Güdülenme Durumlarının Belirlenmesi.
B ATASOY, E TOSİK-GÜN, A KOCAMAN-KAROĞLU
Journal of Kirsehir Education Faculty 18 (2), 2017
132017
Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye'deki İlk Örneğin İncelenmesi.
S Özdemır, B Atasoy, S Somyürek
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 2007
112007
web temelli eğitim ortamlarında yansıtıcı soruların öğrencilerin biliş üstü becerilerine, başarılarına ve verimliliğine etkisi
B Atasoy
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
92009
Sosyal Medya Kullanımı ile Serbest Zaman Tatmini Arasındaki İlişki.
A KOCAMAN KAROĞLU, B ATASOY
Mersin University Journal of the Faculty of Education 14 (2), 2018
52018
3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği.
B ATASOY, AO YÜKSEL, S ÖZDEMİR
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 39 (1), 2019
12019
GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL?
S SOMYÜREK, B ATASOY
12008
SOKRATİK DİYALOGDAN GÜNÜMÜZE YANSITMA VE YANSITICI SORULAR
B Atasoy, Hİ Yalın
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (1), 122-142, 0
1
WHO NEED TO HAVE THE ABILITY TO MONITOR LEARNING: HUMAN OR SYSTEM?
S SOMYÜREK, B ATASOY
International Journal of Research In Social Sciences 3 (4), 2307-227X, 2013
2013
A Web-Based Learning System: Supporting Students’ Metacognition by Reflective Prompts
B Atasoy, S Somyürek
E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare …, 2009
2009
FARKLI BİLİŞSEL STİLLERE SAHİP ÖĞRENCİLERİN E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
B Atasoy, Hİ Yalın
Journal of Educational Sciences & Practices 6 (11), 2007
2007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16