Bilal Atasoy
Bilal Atasoy
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Board’s IQ: What makes a board smart?
S Somyürek, B Atasoy, S Özdemir
Computers & Education 53 (2), 368-374, 2009
2162009
The effects of augmented reality on elementary school students’ spatial ability and academic achievement
ET Gün, B Atasoy
Egitim ve Bilim 42 (191), 2017
612017
The Effects of Individual Differences on Learner's Navigation in a Courseware.
S Somyürek, T Güyer, B Atasoy
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (2), 32-40, 2008
312008
Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi.
S Şahin, B Atasoy, S Somyürek
Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (2), 2010
292010
Bilgisayar destekli öğretim ortamlarında farklı bilişsel stillere sahip öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma durumlarının akademik başarılarına etkisi
B Atasoy
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2004
182004
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARINA KARŞI TUTUMLARININ VE GÜDÜLENME DURUMLARININ BELİRLENMESİ
B ATASOY, ET GÜN, AK KAROĞLU
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 435-448, 2017
152017
Measuring disorientation based on the Needleman-Wunsch algorithm
T Güyer, B Atasoy, S Somyürek
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (2 …, 2015
152015
Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren
S ÖZDEMİR, B Atasoy, S Somyürek
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 2007
132007
Sosyal medya kullanımı ile serbest zaman tatmini arasındaki ilişki
A KOCAMAN-KAROĞLU, B Atasoy
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 826-839, 2018
72018
web temelli eğitim ortamlarında yansıtıcı soruların öğrencilerin biliş üstü becerilerine, başarılarına ve verimliliğine etkisi
B Atasoy
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
72009
3B tasarım uygulamalarının uzamsal beceriye etkisi: Hackidhon örneği
B ATASOY, AO YÜKSEL, S ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (1), 341-371, 2019
12019
SOKRATİK DİYALOGDAN GÜNÜMÜZE YANSITMA VE YANSITICI SORULAR
B ATASOY, Hİ YALIN
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (1), 122-142, 2017
12017
GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL?
S SOMYÜREK, B ATASOY
12008
Sosyal Medya Kullanımı ile Serbest Zaman TatminiArasındaki İlişki (The Relationship between Social Media Usage and Leisure Time Satisfaction)
A KOCAMAN KAROĞLU, B ATASOY
2018
WHO NEED TO HAVE THE ABILITY TO MONITOR LEARNING: HUMAN OR SYSTEM?
S SOMYÜREK, B ATASOY
International Journal of Research In Social Sciences 3 (4), 2307-227X, 2013
2013
Who need to have the ability to monitor learning Human or system
S SOMYÜREK ATASOY, T GÜYER, B ATASOY
2013
How can Web 2.0 technologies provide innovative and effective learning opportunities?
S SOMYÜREK ATASOY, B ATASOY
Nova Science Publishers, 2012
2012
Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi
S SOMYÜREK ATASOY, T GÜYER, B ATASOY
2010
A Web-Based Learning System: Supporting Students’ Metacognition by Reflective Prompts
B Atasoy, S Somyürek
E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare …, 2009
2009
Yazılım Geliştirme Araçları.
B Atasoy, S Somyürek
Nobel Yayın Dağıtım, 2008
2008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20