Bilal Atasoy
Bilal Atasoy
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Board’s IQ: What makes a board smart?
S Somyürek, B Atasoy, S Özdemir
Computers & Education 53 (2), 368-374, 2009
1882009
The Effects of Individual Differences on Learner's Navigation in a Courseware.
S Somyürek, T Güyer, B Atasoy
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (2), 32-40, 2008
292008
Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi.
S Şahin, B Atasoy, S Somyürek
Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (2), 2010
242010
The effects of augmented reality on elementary school students’ spatial ability and academic achievement
ET Gün, B Atasoy
Egitim ve Bilim 42 (191), 2017
212017
Bilgisayar destekli öğretim ortamlarında farklı bilişsel stillere sahip öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma durumlarının akademik başarılarına etkisi
B Atasoy
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2004
142004
Measuring disorientation based on the Needleman-Wunsch algorithm
T Güyer, B Atasoy, S Somyürek
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (2 …, 2015
112015
web temelli eğitim ortamlarında yansıtıcı soruların öğrencilerin biliş üstü becerilerine, başarılarına ve verimliliğine etkisi
B Atasoy
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
92009
Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren
S ÖZDEMİR, B Atasoy, S Somyürek
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 2007
82007
İlköğretim Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Karşı Tutumlarının ve Güdülenme Durumlarının Belirlenmesi.
B ATASOY, E TOSİK-GÜN, A KOCAMAN-KAROĞLU
Journal of Kirsehir Education Faculty 18 (2), 2017
52017
Sosyal medya kullanımı ile serbest zaman tatmini arasındaki ilişki
A KOCAMAN-KAROĞLU, B ATASOY
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 826-839, 2018
12018
GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL?
S SOMYÜREK, B ATASOY
12008
SOKRATİK DİYALOGDAN GÜNÜMÜZE YANSITMA VE YANSITICI SORULAR
B Atasoy, Hİ Yalın
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (1), 122-142, 0
1
3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği
B ATASOY, AO YÜKSEL, S ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (1), 341-371, 2019
2019
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA/EDUCATIONAL TECHNOLOGY THEORY AND PRACTICE
T GÜYER, S ŞAHİN, B ATASOY
PRACTICE 5 (1), 2015
2015
WHO NEED TO HAVE THE ABILITY TO MONITOR LEARNING: HUMAN OR SYSTEM?
S SOMYÜREK, B ATASOY
International Journal of Research In Social Sciences 3 (4), 2307-227X, 2013
2013
A Web-Based Learning System: Supporting Students’ Metacognition by Reflective Prompts
B Atasoy, S Somyürek
E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare …, 2009
2009
FARKLI BİLİŞSEL STİLLERE SAHİP ÖĞRENCİLERİN E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
B Atasoy, Hİ Yalın
Journal of Educational Sciences & Practices 6 (11), 2007
2007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17