Öztekin Yardım
Öztekin Yardım
sinop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The protein sparing effects of high lipid levels in diets for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) with special reference to reduction of total nitrogen excretion
M Yigit, Ö Yardim, S Koshio
Israeli Journal of Aquaculture-BAMIGDEH, 2002
492002
A study on the fishes of the Central Black Sea coast of Turkey
L Bat, Y Erdem, S Ustaoglu, Ö Yardim, HH Satilmis
Life 11 (2), 2005
402005
Sarıkum (Sinop-Türkiye) lagününün bentik algleri
RE Sıvacı, Ö Yardım, A Gönülol, L Bat, F Gümüş
Journal of FisheriesSciences. com, 2008
182008
Heavy metal amounts in zooplankton and some commercial teleost fish from inner harbour of Sinop, Black Sea
L Bat, A Gündoğdu, Ö Yardım, T Zoral, S Çulha
SÜMDER (Su Ürünleri Müh. Dergisi) 25, 22-7, 2006
122006
Accumulation of zinc in liver and muscle tissues of rainbow trout (Onchorhyncus mykiss Walbaum 1792)
A Gundoğdu, Ö Yardim, L Bat, S Çulha Türk
Fresen. Environ. Bull 18, 40-44, 2009
92009
Monitoring of basic pelagic ecosystem parameters in the central Black Sea
L Bat, EA Kıdeyş, T Oğuz, Ş Beşiktepe, Ö Yardım, A Gündoğdu, F Üstün, ...
Proje no: DPT, 488, 2002
82002
Sinop ili İç Liman Bölgesindeki zooplankton ve bazı ekonomik balıklarda ağır metal düzeyleri
L Bat, A Gündoğdu, Ö Yardım, T Zoral, S Çulha
SÜMDER, 2006
72006
Use of the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 from Sinop coasts of the Black Sea as bio-monitor
L Bat, E Arıcı, A Öztekin, Ö Yardım, F Üstün
International Journal of Marine Science 8, 2018
62018
Metal levels in large sea trout from Sinop fish market
OY L Bat, A Oztekin
Fresenius Environmental Bulletin 27 (12), 8505-8508, 2018
62018
Balık Sistematiği (Fish Systematic). Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, Nobel Yayın No: 1330
L Bat, Y Erdem, S Ustaoğlu-Tırıl, Ö Yardım
1. Baskı, XVIII+ 270 p.(In Turkish), 2008
62008
Fish Systematic
L Bat, Y Erdem, S Ustaoğlu Trıl, Ö Yardım
Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008
62008
Orta Karadeniz’de temel pelajik ekosistem parametrelerinin izlenmesi
L Bat, EA Kıdeyş, T Oğuz, Ş Beşiktepe, Ö Yardım, A Gündoğdu, F Üstün, ...
Proje no: DPT, 2002
62002
Sinop İlinde Bulunan Bazı Lentik Sulardaki İstilacı Balık Türlerinin Durumu, 4
Ö Yardım, Y Erdem
Ulusal Limnoloji Semp, 04-06, 2010
52010
Sarıkum Gölü (Sinop) Makrobentik Mollusca ve Crustacea Faunası.
Ö Yardım, E Şendoğan, L Bat, M Sezgin, M Çulha
Su Ürünleri Dergisi 25 (4), 301-309, 2008
52008
Benthic algae of Sarıkum (Sinop-Turkey) Lagoon.
ER Sıvacı, O Yardım, A Gönülol, L Bat, F Gümüș
Journal of FisheriesSciences. com 2 (4), 592-600, 2008
52008
A preliminary study on the heavy metal levels in Ophelia bicornis (Savigny, 1820) in the Black Sea
L Bat, E Arici, A Öztekin, Ö Yardim
Pakistan Journal of Marine Sciences 25 (1&2), 93-100, 2016
42016
Macrobenthic Mollusca and Crustacea fauna of Lake Sarıkum (Sinop).
Ö Yardım, E Şendoğan, L Bat, M Sezgin, M Çulha
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 25 (4), 2008
42008
Assessment of Cd, Hg, Pb, Cu and Zn amounts in muscles of Cyprinus carpio from Karasu Stream, Sinop
L Bat, F Şahin, A Öztekin, E Arici, Ö Yardim
Current Agriculture Research Journal 7 (2), 171-180, 2019
32019
Bioaccumulation of metals in fish from Sarikum Lake
L Bat, Ö Yardım, A Özteki̇n, F Şahi̇n
Aquatic Science and Technology 7 (1), 1-7, 2019
32019
Karadeniz Bölgesi’ndeki Sinop İli, Sarıkum Gölünün Balık Türleri Üzerine Bir Araştırma
Ö YARDIM
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 2 (3), 72-74, 2017
3*2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20