Takip et
Nazım Çoğaltay
Nazım Çoğaltay
Profesör Doktor Siirt Üniversitesi
siirt.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of educational leadership on students’ achievement: A meta-analysis study
E Karadağ, F Bektaş, N Çoğaltay, M Yalçın
Asia Pacific Education Review 16 (1), 79-93, 2015
1812015
The Effect of Educational Leadership on Organizational Variables: A Meta-Analysis Study in the Sample of Turkey.
N Cogaltay, E Karadag
Educational Sciences: Theory and Practice 16 (2), 603-646, 2016
922016
Educational leadership and job satisfaction of teachers: a meta-analysis study on the studies published between 2000 and 2016 in Turkey
N Cogaltay, M Yalçın, E Karadag
Eurasian Journal of Educational Research 16 (62), 2016
742016
Introduction to meta-analysis
N Çoğaltay, E Karadağ
Leadership and organizational outcomes: Meta-analysis of empirical studies …, 2015
732015
The factors effecting student achievement
E Karadağ
Meta-Analysis of Empirical Studies, 2017
652017
Organizational commitment of teachers: a meta-analysis study for the effect of gender and marital status in Turkey.
N Cogaltay
Educational Sciences: Theory and Practice 15 (4), 911-924, 2015
622015
School culture and academic achievement of students: A meta-analysis study
F Bektas, N Çogaltay, E Karadag, Y Ay
The Anthropologist 21 (3), 482-488, 2015
572015
Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi: Bir meta-analiz çalışması
N Çoğaltay, E Karadağ, Ö Öztekin
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 20 (4), 483-500, 2014
472014
The effect of collective teacher efficacy on student achievement
N Çoğaltay, E Karadağ
The factors effecting student achievement: Meta-analysis of empirical …, 2017
282017
Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stillerinin örgütsel bağlılık üzerindeki rolü
F Bektaş, N Çoğaltay, Y Sökmen
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2014 (3), 122-130, 2014
262014
Okul Liderliğinin Örgütsel Çıktılara Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
N Çoğaltay
232014
Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğüne ilişkin yeterlilikleri: Nitel bir araştırma
N ÇOĞALTAY, İ ÇETİN
Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (1), 126-140, 2020
212020
Öğretmenlerin tükenmişliğini etkileyen faktörler: cinsiyetin ve medeni durumun etkisine yönelik bir meta-analiz çalışması
N Çoğaltay, S Anar, E Karadağ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (3), 695-707, 2017
142017
Sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki
A Acar
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2020
132020
EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE OKUTULAN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
N ÇOĞALTAY
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 51-66, 2015
112015
Influence of school leadership on collective teacher efficacy: a cross-cultural meta-analysis
N Çoğaltay, A Boz
Asia Pacific Education Review 24 (3), 331-351, 2023
102023
Öğretmen adaylarının öğretmen atamalarında kullanılan sözlü sınava ilişkin algıları: Metefor analizi örneği
N ÇOĞALTAY, ZN ARAS
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 211-230, 2018
102018
Bilimsel araştırma yöntemleri dersinin öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançları ve bilimsel araştırmalara yönelik tutumları üzerindeki etkisi
N Çoğaltay
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 125-139, 2016
102016
School leadership and organizational justice: A meta-analysis with Turkey representative sample
N Çogaltay, E Karadag, F Bektas
International Journal of Education 6 (1), 49, 2014
92014
Okul yöneticilerinin hizmetkar liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki
V Okçu, N Çoğaltay
International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal 5 (26), 1759-1773, 2019
82019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20