Takip et
Fatma Sevinç Erbaşı
Fatma Sevinç Erbaşı
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hititlerin Anadolu’da kurdukları ekonomik ve sosyal sistem
F Sevinç
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2008
752008
Hititlerde Öteki Kurban ve Büyü Cenaze / Diğer Ritüeller
F SEVİNÇ ERBAŞI
İstanbul Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2013
46*2013
Hititlerde ölülere ve yeraltı tanrılarına sunulan kurbanlar
F Sevinç
Yayımlanmamış doktora tezi), Ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü …, 2007
422007
HİTİTLERDE YERALTI DÜNYASI
F Sevinç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 231-247, 2008
302008
HİTİT DİNİNDE ARİNNA’NIN GÜNEŞ TANRIÇASI VE ONUNLA ÖZDEŞ TUTULAN DİĞER TANRIÇALAR
F Sevinç
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 1 (1), 175-195, 2008
192008
Ilk Türk Hititoloğun yaşam öyküsü: Sedat Alp
C Dündar, F Sevinç
Türkiye Bilimler Akademisi, TÜBA, 2004
92004
ESKİ YAKINDOĞU’DA RAHİP VE RAHİBE TASVİRLERİ
D Collon, F Sevinç
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 44 (2), 79-111, 2004
82004
Bir Erginleme Töreni Olarak Hassumas Bayramı
F SEVİNÇ ERBAŞI
7. Uluslararası Hititoloji Kongreleri Bildirileri (Çorum 25-31 Ağustos 2008 …, 2010
7*2010
’Hitit Krallarının/Kraliçelerinin Cenaze Törenleri ve Eski Yakın Doğu’da Kremasyon (Ölüyü Yakarak Defnetme) Geleneği'', 38
F SEVİNÇ
ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15, 2007
62007
Güneydoğu Anadolu’da Kral Midas
M VASSILEVA, F SEVİNÇ ERBAŞI
Tarih Araştırmaları Dergisi 30 (50), 197-210, 2001
4*2001
ERKEN TUNÇ ÇAĞI’NDA ALACA HÖYÜK KRALÎ MEZARLARINDA KURBAN UYGULAMALARINA DAİR BAZI GÖZLEMLER
F SEVİNÇ ERBAŞI
OANNES -Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi – International …, 2023
22023
Hitit Eski Krallık Döneminde Suriye Politikası ve Mısır ile İlişkiler
A Sevinç Erbaşı, F. & Gezmez
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 11 (34), 172-193, 2023
12023
Alaca Höyük’te Hitit Bayramları ve Kurban Uygulamaları
F SEVİNÇ ERBAŞI
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 11 (35), 822-845, 2023
2023
Bölüm 4: Hititler
F SEVİNÇ ERBAŞI
Tarih Öncesi Dönemlerden Eskiçağ'ın Sonuna Kadar Anadolu Uygarlıkları, 125-172, 2023
2023
Tarih Öncesi Dönemlerden Eskiçağ'ın Sonuna Kadar Anadolu Uygarlıkları.
DDFSEDDKD ed.)
2023
HİTİT METİNLERİNDE ADI GEÇEN “aviti-” HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
F SEVİNÇ ERBAŞI
Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri 16 (2), 325-362, 2022
2022
Hitit Metinlerinde Bahsi Geçen arkiu-'nun Mimari İçindeki Konumu ve İşlevi/The Architectural Position and Function of the arkiu- Mentioned in Hittite Texts
FS ERBAŞI
Hititlerden Günümüze Anadolu'da Dini Törenler ve Tören Mekanları, Yay. Haz …, 2022
2022
Hitit Dönemi Tasvirli Kaplarında Lir Enstrümanına Dair Düşünceler
FS ERBAŞI
Mehmet Kayıran'a Armağan, Ed. Mustafa Yahya Metintaş., 157-173, 2022
2022
Ambrogio Lorenzetti'nin Siena Palazzo Pubblico Freskleri: İyi ve Kötü Yönetimin Alegorisi
F SEVİNÇ ERBAŞI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi 5 (2), 1-31, 2022
2022
"Güneş Tutulmalarının Hitit Dünyasındaki Yansımaları Hakkında Bazı Gözlemler"
F SEVİNÇ ERBAŞI
Tarihin Peşinde Hayatın İçinde: Selahaddin Önder'e Armağan, 25-40, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20