Follow
Ayfer Eser
Ayfer Eser
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Verified email at ksbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir Üniversitedeki Ebelik Öğrencilerinin Bazı İlişkili Değişkenler Yönünden Dismenore Sorunları
A Eser, N Kaya
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp …, 2023
12023
THE EFFECT OF YOGA AND THETA HEALING ON PRIMARY DYSMENORRHEA
E Ayfer, K Nurten
한국간호과학회 학술대회, 180-180, 2023
2023
How is Pregnancy Physical Activity and Related Factors Among Pregnant Women?
E Sadeghi, M Kilavuz, RG Koyucu, B Ediz, A Eser
International Journal of Gynecological and Obstetrical Research 9, 20-25, 2022
2022
Doğum Sonrası Dönemde Emzirme ve Depresyon İlişkisi, Relationship Between Breastfeeding and Postpartum Depression
AE Neslihan Özcan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği- Özel Konular, Gebelik ve …, 2021
2021
DOĞURGANLIĞIN DÜZENLENMESİ
Ö Öğr, ÜZ ÖLÇER
2021
EBELİK VE HEMŞİRELİKTE AKADEMİK YAKLAŞIMLAR
AGDFÇ CANBAY, ÖÜET ÇİTİL
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6