Follow
Kübra HACIEMİNOĞLU ÜLKER
Kübra HACIEMİNOĞLU ÜLKER
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarında 2014-2016 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
Y Tanrıverdi Çaycı, K Hacıeminoğlu, A Birinci
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (3), 6-8, 2017
92017
Evaluation of three different methods for susceptibility testing of gentamicin in carbapenem resistant Enterobacterales
Y Tanrıverdi Çaycı, K Hacıeminoğlu Ülker, A Birinci
Le Infezioni in Medicina 29 (4), 568-573, 2021
42021
Prevalence of Fosfomycin Resistance Among Enterobacterales Isolates in A Tertiary Care Hospital from Turkey
Y Tanrıverdi-Çaycı, DB Güney, M Ertokatlı, K Hacıeminoğlu-Ülker, ...
Infectious Diseases and Clinical Microbiology 4 (4), 252-257, 2022
2*2022
Investigation of isepamicin in-vitro efficiency in Gram negative bacteria
Y Tanriverdi Cayci, A Hosseini Baghanam, S Al-Furais, S Nay, ...
Indian Journal of Medical Microbiology 39 (1), 59-62, 2021
22021
Yenidoğan yoğun akım ünitelerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki iki yıllık değişim (2014-2015)
YT Çaycı, K Hacıeminoğlu, A Birinci
Turkish Journal of Clinics and Laboratory 8 (2), 65-69, 2017
12017
DETECTION OF OXA-23 GENE IN AMOXICILLIN-CLAVULANIC ACID-RESISTANT PROTEUS MIRABILIS ISOLATES IN TURKEY
D Gür Vural, K Hacıeminoğlu Ülker, Y Tanrıverdi Çaycı, K Bilgin, A Birinci
Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences 76 (12), 1843-1850, 2023
2023
HBsAg Pozitif Kişilerde Anti-HDV Seropozitifliğinin Değerlendirilmesi
YT Çaycı, KH Ülker, S Al-Furais, A Birinci
Ondokuzmayıs Tıp Dergisi 2 (1), 1-3, 2023
2023
Investigation of O25b-ST131 Clone Frequency and Presence of Carbapenem and Fosfomycin Resistance Genes in Escherichia coli Isolates: First Detection of fosA3 from Escherichia …
Y Tanrıverdi Çaycı, K Hacıeminoğlu Ülker, G Karacan Temür, DB Güney, ...
Mikrobiyoloji Bulteni 57 (3), 454-462, 2023
2023
Evaluation of Plasmid Mediated Colistin Resistance in Colistin Resistant Gram-negative Bacilli
YT Cayci, KH Ulker, DG Vural, K Bilgin, A Birinci
Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 26 (4), 2023
2023
Evaluation of Rapid Antigen Test Results and Real-time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction for the Laboratory Diagnosis of SARS-CoV-2
Y Tanrıverdi Çaycı, Z Seyfi, K Hacıeminoğlu Ülker, D Gür Vural, K Bilgin, ...
Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials 12 (12), 2023
2023
Investigation of Presence of O25b-ST131 Clone and in vitro Efficacy of Temocillin in Escherichia coli Isolates
KH ÜLKER, D SOLMAZ, K HAMRAOUİ, H ALKARKHI, O Geys, A SADEK, ...
Journal of Experimental and Clinical Medicine 40 (2), 232-237, 2023
2023
Beyin omurilik sıvısı örneklerinin bakteriyolojik inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi
YT Çaycı, KH Ülker, A Birinci
Ondokuzmayıs Tıp Dergisi 1 (1), 2021
2021
Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae İzolatlarının Tedavisinde Tigesiklin, Kolistin, Fosfomisin ve Gentamisin Antibiyotiklerinin Etkinliğinin Araştırılması.
Y Tanrıverdi Çaycı, K Hacıeminoğlu Ülker, A Birinci
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13