Dr.Öğretim Üyesi Soner Sözler
Dr.Öğretim Üyesi Soner Sözler
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Verified email at beun.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of memory strategy training on vocabulary development of Austrian secondary school students
S Sozler
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 1348-1352, 2012
182012
OPEN AND DISTANCE FOREIGN LANGUAGE TEACHING: A CONTENT ANALYSIS STUDY.
A Karadeniz, S Sözler
Journal of Educational & Instructional Studies in the World 6, 2016
32016
Bir Yabancı Dil İngilizce Hazırlık Sınıfını Ters-Yüz Etmek: Öğrencilerin Bakış Açısı
S SÖZLER
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (2), 2018
2018
Açık ve uzaktan İngilizce eğitimi modellerinin yapısı: bir sistematik alanyazın taraması 1990 -2017
S Sözler
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (4), 43-57, 2018
2018
İnternet Teknolojilerinin Yükseköğretime Etkileri
S Sözler
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2), 2017
2017
Open and Distance Learning in Turkish Journals
S Sisman-Ugur, S SOZLER, C GULER, CH AYDIN
Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarının tasarımsal düşünce yaklaşımıyla tasarlanması
S SÖZLER
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (3), 80-103, 0
Yüksek Öğretim Kurumlarında Kişisel Öğrenme Ortamlarının Uygulanması
OS Sözler, ME Mutlu
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8