Takip et
Serkan Göksu
Serkan Göksu
aku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
CDS primleri ve enflasyon oranının, faiz oranlarına etkisi: Türkiye Örneği
Ö Özçelik, S Göksu
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (1), 69-78, 2020
132020
İNŞAAT SEKTÖRÜ, FAİZ ORANI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2002-2019)
S Göksu, MA Şen, S Gücek
Ekev Akademi Dergisi, 465-482, 2019
102019
İKTİSADİ HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ VE EKONOMİK BÜYÜME SİGORTACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?
S Göksu, M Mere
Journal of Social and Humanities Sciences Research 9 (82), 680-689, 2022
62022
ARDL ve NARDL Eşbütünleşme Analizleri: Adım Adım Eviews Uygulaması
S Göksu, A Balkı
Serüven Yayıncılık 1, 152, 2023
52023
Plastik kart harcamaları hanehalkı özel tüketim harcamaları üzerinde etkili mi? ARDL yönteminden ampirik kanıtlar
S Göksu
İstanbul İktisat Dergisi 72 (2), 847-875, 2022
42022
Türkiye'de kredi kartı kullanımının temel makro ekonomik değişkenler üzerindeki etkileri
S Göksu
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
42012
The relationship between public expenditures and economic growth in the scope of economic classification: The case of Turkiye. Panoeconomicus
A Balkı, S Göksu
Panoeconomicus, 1-35, 2023
32023
Gelir dağılımındaki eşitsizliğin belirleyicilerine yönelik panel nedensellik analizi: OECD ülkeleri örneği
S Göksu, R Kılıç
Maliye Dergisi 178, 82-97, 2020
32020
Comparative Analysis of The Relationships among Economic Growth, Globalization and R&D: The Case of Turkey & South Korea
Ö Özçelik, S Göksu
BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 1 (4), 271-296, 2019
32019
Effects of urbanization, forestation, internet use, energy consumption, and gross domestic product on environmental degradation in Türkiye.
S Göksu, V Göçoğlu
International Journal of Environmental Science and Technology 20 (10), 11373 …, 2023
22023
The Linear and Nonlinear Effects of Macroeconomic Factors on the Nominal Exchange Rate in Türkiye
B Demirhan, S Göksu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (3 …, 2023
22023
TÜRKİYE AÇISINDAN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ AVRUPA BİRLİĞİNİN ALTERNATİFİ OLABİLİR Mİ? PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI İLE ANALİZİ
M Mere, S Göksu
Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 5 (1), 89-103, 2022
22022
How do industrialization and agricultural land use affect urban population in Turkey? Policy implications in the context of SDGs
V Göçoğlu, S Göksu
Journal of Policy Modeling 46 (1), 198-211, 2024
12024
Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Cumhuriyeti Tarihinden Ampirik Kanıtlar
A Balkı, S Göksu
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 (100. Yılında …, 2023
12023
Türkiye’de Katılım Bankalarınca Sağlanan Finansman Türlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
S Göksu
Kocatepe İslami İlimler Dergisi 6 (Özel Sayı), 217-237, 2023
12023
Implementation of Citizen-Oriented Economic Policies
S Göksu, E Demirhan, B Demirhan
Citizen-Centered Public Policy Making in Turkey, 425-445, 2023
12023
The Relationship Between Public Expenditures and Economic Growth in the Scope of Economic Classification: The Case of Turkiye
A Balkı, S Göksu
Panoeconomicus, https://doi.org/10.2298/PAN220925006B, 2023
12023
OTOMOBİL SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ REGÜLASYONLARIN SEKTÖRE ETKİSİ
A Balkı, S Göksu
Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi 4 (6), 25-38, 2022
12022
ÜLKE RİSK PRİMİ İLE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİ
S Göksu, A Balkı
Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi, 9-18, 2022
12022
Yoksulluğun ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin dinamikleri: oecd ülkelerine yönelik bir uygulama
S Göksu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
12019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20