Follow
İbrahim TOPUZ, RN
İbrahim TOPUZ, RN
Lecturer of Public Health Nursing, University of Kütahya Health Sciences
Verified email at ksbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
COVID-19 pandemisinde aile sağlığı merkezi çalışanlarının deneyimleri
S GÜLER, İ TOPUZ, F ULUSOY
Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi 2 (3), 143-151, 2020
62020
Identification of the self-confidence and self-efficacy levels of student nurses when performing blood drawing for the first time on their peers
B Terzi, GY Daş Geçim, I Topuz
Technology and Health Care 27 (2), 209-221, 2019
32019
Hemşirelerin Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki: Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
İ TOPUZ
3. International 21. National Public Health Congress, 2019
12019
Amasya il merkezinde yaşayan 40-65 yaş arası erkeklerin gerçek ve algıladıkları kardiyovasküler hastalık risklerinin karşılaştırılması
İ Topuz
Akdeniz Üniversitesi, 2019
12019
COVID-19 Pandemi Sürecinde Halk Sağlığı Hemşireliği Lisans Eğitimi Örnekleri
İ Topuz, S Gözüm
Türk Hemşireler Derneği Dergisi 2 (2), 53-64, 2021
2021
Hemşirelerin Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki
İ TOPUZ
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (4), 472-481, 2021
2021
Comparison of Cardiovascular Disease Risks of Actual and Perceptions of Men’s that 40-65 Years Old
İ Topuz, S Gozum
European Journal of Public Health 29 (Supplement_4), ckz187. 066, 2019
2019
40-65 YAŞ ERKEKLERİN GERÇEK VE ALGILADIKLARI KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İ TOPUZ, S GÖZÜM
3. International 21. National Public Health Congress, 2019
2019
Toplum Tabanlı Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi
İ Topuz, S Gözüm
Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi 1 (3), 158-170, 2019
2019
Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
B Terzi, GYD Geçim, İ Topuz
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (4), 289-296, 2019
2019
Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler: Sistematik Derleme
İ Topuz, G Daş Geçim
Sağlık Okuryazarlığı ve Hemşirelik: Sistematik Derleme
İ Topuz, G Daş Geçim
Toplumda Prediyabet Riski ve Tanılama Yöntemleri: Güncel Ölçüm Araçlarına İlişkin Derleme
İ Topuz, S Gözüm
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 11 (EK-1), 214-224, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13