Follow
Hüseyin Bulut
Hüseyin Bulut
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarinin öğretmenlik mesleğine karşi tutumlarinin incelenmesi
H Bulut, Ç Doğar
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 13-27, 2006
1112006
OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ
ÖF ÇETİN, H BULUT
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 69-75, 2002
47*2002
Temel dini değerler ve değerler eğitimi
M Önder, H Bulut
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (1), 15-32, 2013
202013
Milli Mücadelede Erzincan
H Bulut
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
101997
1643 Tarihli Avarız Defterine Göre Erzincan Şehri’nin Mahalleleri
H Bulut
History Studies Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, 21-30, 2012
82012
KURUCU MECLİS'TE ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİ
H Bulut
Atatürk Üniversitesi Türkiyât Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1998
81998
Atatürk Devri Türk-Fransız İlişkileri
H Bulut
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 539-548, 2018
52018
Matematik öğretmenlerinin matematik başarı ya da başarısızlığının etkileri hakkındaki farkındalıkları
ÖF Çetin, H Bulut
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2), 226-250, 2013
4*2013
XIX. YÜZYILIN SONLARINDA SİVAS VİLAYETİNDE ERMENİLERİN FAALİYETLERİ VE ALINMASI DÜŞÜNÜLEN TEDBİRLER VE MEHMET ALİ BİN ABDULLAH SELİM’İN LAYİHASI
H Bulut, N Birol
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 1-11, 2006
42006
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA REFAHİYE KAZASI
H Bulut, S Tozlu
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 99-115, 2008
32008
Türk İnkılabı ve Cumhuriyet
H Bulut
22006
Erzincan Üniversitesi Kemah MYO öğrenci profili
H Bulut
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 55-66, 2016
12016
KARS ŞEHRİNİN NÜFUSU (XIX. Yüzyıl Ortası)
S TOZLU, H BULUT
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 1 (4), 141-154, 2009
12009
The Investigation Of Student Teachers’ Attitudes Towards Their Occupations
H BULUT, Ç DOĞAR
Journal of Education Faculty 8 (2), 13-27, 2006
12006
Erzincan Üniversitesi Kemah MYO profili
H Bulut
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2016
2016
TÜRK İNKILÂBI VE CUMHURİYET/TURKISH REVOLUTION AND REPUBLIC
H Bulut
Atatürk Dergisi 5 (2), 2010
2010
ANADOLU BASININDA İSTİKBAL GAZETESİ
H BULUT
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 11 (23), 2010
2010
ERZURUM UMÛMİ KONGRESİNE KATILAN ERZİNCAN MURAHHASLARI
H BULUT
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2010
2010
The Town Of Refahıye In The Second Part Of The 19th Century
H BULUT, S TOZLU
Journal of Education Faculty 10 (2), 99-115, 2008
2008
XIX. Yüzyılın Sonlarında Sivas Vilâyetinde Ermenilerin Faaliyetleri, Alınması Düşünülen Tedbirler ve Mehmet Ali Bin Abdullah Selimin Lâyihası
N Birol, H Bulut
Erzincan Eğitim Fakültesi, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20