Takip et
Hayriye Tuğba Öztürk
Hayriye Tuğba Öztürk
ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cyberloafing as a barrier to the successful integration of information and communication technologies into teaching and learning environments
FGK Yılmaz, R Yılmaz, HT Öztürk, B Sezer, T Karademir
Computers in Human Behavior 45, 290-298, 2015
2132015
Examining value change in MOOCs in the scope of connectivism and open educational resources movement
HT Ozturk
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (5), 2015
632015
Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi’nin seçmeli statüsünün dersin pedagojik değerine yansımasının öğretmen bakış açısı ile değerlendirilmesi
HT Öztürk, B Yılmaz
Ege Eğitim Dergisi 12 (2), 63-82, 2011
432011
Lise Öğrencilerinin Güvenli Bilgisayar ve İnternet Kullanım Farkındalıklarının İncelenmesi: Bartın İli Örneği
R Yılmaz, G Yılmaz, HT Öztürk, T Karademir
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2017
30*2017
Learning in multiple communities from the perspective of knowledge capital
HT Ozturk, H Ozcinar
The International Review of Research in Open and Distance Learning, 2013
292013
Robotics in early childhood education: A case study for the best practices
HT Öztürk, L Calingasan
Early childhood development: Concepts, methodologies, tools, and …, 2019
272019
30 Years of Gender Inequality and Implications on Curriculum Design in Open and Distance Learning.
A Koseoglu, S, Ozturk, T, Ucar, H, Karahan, E and Bozkurt
Journal of Interactive Media in Education, 1-11, 2020
202020
The Effect of Structure in Flipped Classroom Designs For Deep and Surface Learning Approaches
G Karaoğlan Yılmaz, HT Öztürk, R Yılmaz
Turkish Online Journal of Educational Technology, 732- 750, 2017
162017
Kapitalist sistemde öğrenme ve pazar ilişkisi: Metalaştırma, ölçme, standartlaştırma
N Kurul, E Küçüker, H Yolcu, T Özdemir, Ö Çokluk, NS Baykal, HT Öztürk
Kamusal Eğitim Eleştirel Yazılar, içinde, 57-93, 2013
152013
Teaching computational thinking in primary education
H Ozcinar, G Wong, HT Ozturk
IGI Global, 2017
142017
Advancing Learning Analytics in Online Learning Environments through the Method of Sequential Analysis
HT Ozturk
142014
Examining secondary school students' safe computer and internet usage awareness: an example from Bartin province
R Yilmaz, FGK Yilmaz, HT Ozturk, T Karademir
132017
Challenges to Teacher Education in Difficult Economic Times
J Stephenson, L Ling
Taylor & Francis Group, LLC, 2014
122014
EXAMINING FLIPPED CLASSROOM MODEL FROM STUDENTS'POINT OF VIEW
T Öztürk, T Karademir, GK Yılmaz, R Yılmaz
EDULEARN15 Proceedings, 7882-7882, 2015
102015
Examining the relationship between pre-service teachers’ educational technology and material development competency and their techno-pedagogical competency
R Yılmaz, FG Karaoğlan Yılmaz, HT Öztürk
92017
Examining University Students’ Acceptance of Web-based Formative Assessment System
T Karaoğlan Yılmaz, F. G., Yılmaz, R., Öztürk
Hacettepe University Journal of Education 35 (Special Issue), 25-36, 2020
8*2020
Türkiye’de geçici koruma statüsünde olan suriyeli yetişkinlere verilen dil eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeri
T Öztürk, A Uslu
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi 1 (1), 57-77, 2019
72019
Contribution of using e-portfolio system with peer and individual enhancing computer skills of students
T Karademir, TH Oztürk, GK Yilmaz, R Yilmaz
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2016
72016
Küreselleşme ve Ağ Toplumları Odağında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Eğitim
H Öztürk
Bartın University Journal of Faculty of Education 3 (1), 224-237, 2014
72014
Methods for Analyzing Computer-Mediated Communication in Educational Sciences
H Ozinar, HT Ozturk
IGI, 2013
72013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20