Takip et
Sinan Okur
Sinan Okur
Öğr. Gör. Dr., Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu
hho.msu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Relationship between Basic Psychological Needs and Problematic Internet Use of Adolescents: The Mediating Role of Life Satisfaction
S Okur, M Özekes
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 7 (4), 214-222, 2020
122020
Satir Transformational Systemic Therapy and Spirituality
S Okur
Spiritual Psychology and Counseling 5 (1), 45-64, 2020
102020
Lise Öğrencilerinin Temel Psikolojik İhtiyaçları ile Problemli İnternet Kullanımları Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracılık Rolü
S Okur
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
82019
Investigating the link between psychological maltreatment, shyness, hope, and wellbeing
SA Satıcı, S Okur
Personality and Individual Differences 196, 1-6, 2022
7*2022
The Relationship Between Psychological Resilience and Perceived Stress in Adults: The Mediating Role of General Self Efficacy
S Okur, D Ümmet
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 11 (60), 67-84, 2021
62021
Psikolojik İyi Oluşu Değerlendiren Bradburn Duygulanım Dengesi Ölçeğinin Türkçede İncelenmesi
S Okur, T Totan
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2), 1-12, 2019
52019
The development and initial validation of the Earthquake Fear Scale: Its links to personality traits, psychological distress, harmony in life, and mental wellbeing
SA Satıcı, S Okur, ME Deniz, ZG Karaağaç, FB Yılmaz, H Kütük, B Satıcı, ...
Stress and Health 40 (2), e3306, 2024
42024
Romantik İlişkide Bilinçli Farkındalık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
S Zümbül, S Okur
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 19 (1), 1-23, 2021
42021
Psychometric parameters of the Turkish version of the Affective and Cognitive Measure of Empathy
M Yüksel, S Okur, Z Akbulut, H Kütük
International Journal on New Trends in Education and Their Implications …, 2020
4*2020
Academic Encouragement and Academic Wellbeing: Mediating Roles of Grit and Hope
S Okur, H Ekşi, İ Demirci, F Ekşi
Psychological Reports, 1-27, 2023
32023
Psychological Maltreatment, Psychological Adjustment, Family Communication, and Mental Wellbeing: A Longitudinal Serial Mediation Study
D Ümmet, B Satıcı, S Okur, ME Deniz, SA Satıcı
Applied Research in Quality of Life 18 (3), 1321-1335, 2023
32023
Psychometric properties of speaking anxiety scale and an interdisciplinary investigation with serial mediation analysis
G Demirdöken, S Okur
Innovation in Language Learning and Teaching 17 (3), 706-722, 2023
32023
COVID-19 Pandemi Sürecinde Ortaya Çıkan Yeni Bir Kavram: Zoom Yorgunluğu
T Turgut, S Okur
The Journal of Humanity and Society 12 (3), 47-71, 2022
32022
Relations among Self-Control, Hope, and Psychological Adjustment: A Two-Wave Longitudinal Mediation Study
ME Deniz, SA Satıcı, S Okur, B Satıcı
Scandinavian Journal of Psychology 64 (6), 728-733, 2023
22023
The Mediating Role of Social Media Usage Habits in the Relationship Between FoMO and Nomophobia
S Okur, Ö Acar-Bulut, S Erden-Çınar
Journal of Theoretical Educational Science 15 (1), 126-145, 2022
22022
Psikolojik Danışmanların İş Doyumları ile Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkide Genel Öz Yeterliğin Aracı Rolü
E Özkan, S Okur
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 43, 55-75, 2021
22021
Ortaokul Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
S Okur, E Özkan, Ü Arslan
Turkish Studies Information Technologies and Applied Sciences 14 (2), 275-294, 2019
22019
The Impact of COVID-19 Fear on Mental Wellbeing: Social Connectedness and Optimism as Multiple Mediators
SA Satıcı, S Okur
Studia Psychologica 65 (2), 165-177, 2023
12023
The Validation of Solution Building Inventory in the Turkish Population
Ü Arslan, S Okur, SS Jordan
Journal of Solution Focused Practices 5 (1), 1-12, 2021
12021
Ergenlerde Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin İnternet Kötüye Kullanımına Etkisi
S Okur, T Totan
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (35), 168-190, 2021
12021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20