Follow
Sinan Okur
Sinan Okur
Öğr. Gör. Dr., Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu
Verified email at hho.msu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Relationship between Basic Psychological Needs and Problematic Internet Use of Adolescents: The Mediating Role of Life Satisfaction
S Okur, M Özekes
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 7 (4), 214-222, 2020
112020
Satir Transformational Systemic Therapy and Spirituality
S Okur
Spiritual Psychology and Counseling 5 (1), 45-64, 2020
102020
Lise Öğrencilerinin Temel Psikolojik İhtiyaçları ile Problemli İnternet Kullanımları Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracılık Rolü
S Okur
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
82019
Investigating the link between psychological maltreatment, shyness, hope, and wellbeing
SA Satıcı, S Okur
Personality and Individual Differences 196, 1-6, 2022
7*2022
The Relationship Between Psychological Resilience and Perceived Stress in Adults: The Mediating Role of General Self Efficacy
S Okur, D Ümmet
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 11 (60), 67-84, 2021
62021
Psikolojik İyi Oluşu Değerlendiren Bradburn Duygulanım Dengesi Ölçeğinin Türkçede İncelenmesi
S Okur, T Totan
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2), 1-12, 2019
52019
The development and initial validation of the Earthquake Fear Scale: Its links to personality traits, psychological distress, harmony in life, and mental wellbeing
SA Satıcı, S Okur, ME Deniz, ZG Karaağaç, FB Yılmaz, H Kütük, B Satıcı, ...
Stress and Health 40 (2), e3306, 2024
42024
Romantik İlişkide Bilinçli Farkındalık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
S Zümbül, S Okur
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 19 (1), 1-23, 2021
42021
Psychometric parameters of the Turkish version of the Affective and Cognitive Measure of Empathy
M Yüksel, S Okur, Z Akbulut, H Kütük
International Journal on New Trends in Education and Their Implications …, 2020
4*2020
Academic Encouragement and Academic Wellbeing: Mediating Roles of Grit and Hope
S Okur, H Ekşi, İ Demirci, F Ekşi
Psychological Reports, 1-27, 2023
32023
Psychological Maltreatment, Psychological Adjustment, Family Communication, and Mental Wellbeing: A Longitudinal Serial Mediation Study
D Ümmet, B Satıcı, S Okur, ME Deniz, SA Satıcı
Applied Research in Quality of Life 18 (3), 1321-1335, 2023
32023
Psychometric properties of speaking anxiety scale and an interdisciplinary investigation with serial mediation analysis
G Demirdöken, S Okur
Innovation in Language Learning and Teaching 17 (3), 706-722, 2023
32023
COVID-19 Pandemi Sürecinde Ortaya Çıkan Yeni Bir Kavram: Zoom Yorgunluğu
T Turgut, S Okur
The Journal of Humanity and Society 12 (3), 47-71, 2022
32022
Relations among Self-Control, Hope, and Psychological Adjustment: A Two-Wave Longitudinal Mediation Study
ME Deniz, SA Satıcı, S Okur, B Satıcı
Scandinavian Journal of Psychology 64 (6), 728-733, 2023
22023
The Mediating Role of Social Media Usage Habits in the Relationship Between FoMO and Nomophobia
S Okur, Ö Acar-Bulut, S Erden-Çınar
Journal of Theoretical Educational Science 15 (1), 126-145, 2022
22022
Psikolojik Danışmanların İş Doyumları ile Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkide Genel Öz Yeterliğin Aracı Rolü
E Özkan, S Okur
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 43, 55-75, 2021
22021
Ortaokul Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
S Okur, E Özkan, Ü Arslan
Turkish Studies Information Technologies and Applied Sciences 14 (2), 275-294, 2019
22019
The Impact of COVID-19 Fear on Mental Wellbeing: Social Connectedness and Optimism as Multiple Mediators
SA Satıcı, S Okur
Studia Psychologica 65 (2), 165-177, 2023
12023
The Validation of Solution Building Inventory in the Turkish Population
Ü Arslan, S Okur, SS Jordan
Journal of Solution Focused Practices 5 (1), 1-12, 2021
12021
Ergenlerde Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin İnternet Kötüye Kullanımına Etkisi
S Okur, T Totan
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (35), 168-190, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20