Follow
Gülten Kara
Title
Cited by
Cited by
Year
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
G Kara
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve …, 2007
592007
Semantic web services for implementing national spatial data infrastructures
Ç Cömert, D Ulutaş, H Akıncı, G Kara
Scientific research and essays 5 (7), 685-692, 2010
142010
Bankacılık sektöründe pazarlama faaliyetleri: Trabzon’da örnek uygulama
A Öçer, G Kara
Pazarlama Dünyası 1, 18-28, 2001
112001
Semantic definition and matching for implementing national spatial data infrastructures
D Ulutaş, G Kara, Ç Cömert
Journal of Spatial Science 61 (2), 441-459, 2016
72016
Semantic linking spatial RDF data to the web data sources
D Ulutaş Karakol, G Kara, C Yılmaz, Ç Cömert
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2018
62018
Ulusal konumsal veri altyapılarının gerçekleştirimi için semantik web servisleri
Ç Cömert, D Ulutaş, H Akıncı, G Kara
52009
The Examination of the Urban Renewal Projects - A Case Study of Trabzon, Turkey
Kara, G.
FIG Working Week 2011 - Bridging the Gap between Cultures, 2011
32011
Ulusal Konumsal Veri Altyapısı İçin Semantik Veri Tanımlama
G Kara, Ç Cömert
Jeodezi Ve Jeoinformasyon Dergisi 1 (Özel Sayı), 85-91, 2011
32011
Konumsal Verilerin Bağlantılı Veri Olarak Yayınlanması: Trabzon Örneği
K Gülten, İ AKYAZI, Ç Cömert
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 36 (2 …, 2020
12020
Value differences in development applications and distribution relations: A case study of Trabzon
Guuml, K lten
International Journal of Physical Sciences 6 (35), 8007-8017, 2011
12011
Ulusal Konumsal Veri Altyapısı Için Semantik Veri Tanımlama
G Kara, Ç Cömert
Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, 85-91, 2011
12011
Implementing Spatial Data Infrastructures with Semantic Web Services
Ç Cömert, H Akıncı, D Ulutaş, G Kara, C Yılmaz
European Commission INSPIRE Conference, 2008
12008
Environmental decision making, spatial data infrastructures and semantic web
C Comert, H Akinci, D Ulutas, G Kara, C Yilmaz
International Conference on The Planet Earth: Environment, Maritime Policies …, 2008
12008
Integrated coastal management, marine spatial data infrastructures, and semantic web services
Ç Cömert, D Ulutaş, H Akıncı, G Kara
Integrated Coastal Management, Marine Spatial Data Infrastructures, and …, 2008
12008
Kitle Kaynak POI verilerinin Çıkarılması
G Kara, Ç Cömert, H Akcan
Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi 3 (1), 34-49, 2022
2022
Kitle Kaynak İlgi Çekici Nokta Verilerinin Çıkarılması
G Kara, Ç Cömert, H Akcan
Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi 3 (1), 2022
2022
Taşkın Alanlarının Belirlenmesi, MapBOX Ortamında Sunumu ve Mobil Uygulama Geliştirilmesi
Kara G., Turan, İ., Cevher, M., Cömert, Ç.
Harita Dergisi, 38-49, 2020
2020
İdari Sınırlar Verisinin Bağlantılı Açık Veri Olarak Yayınlanması
Kara G., Cömert Ç.
Geomatik Dergisi 5, 171-185, 2020
2020
Uluslararası Düzeyde Açık Veri Girişimlerinin İncelenmesi
Kara, G., Cömert, Ç.
TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 2019
2019
Geospatial Big Data Applications
Kara, G.
2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’19), 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20