Erdem Varol
Title
Cited by
Cited by
Year
POSTMODERN TÜKETİME POSTMODERN BİR YANIT: PAYLAŞIM EKONOMİSİ
MÇ VAROL, E Varol
Asya Studies 4 (12), 128-141, 2020
32020
Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme
M Çelik Varol, E Varol
12019
Anı Yakalayan Postmodern Pazarlama Örneği: Gerçek Zamanlı Pazarlama
M Çelik Varol, E Varol
Kriter Yayınevi, 2020
2020
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Göstergesi Kuramına Göre Üniversite Öğrencilerinin Motivasyon Kaynaklarının İncelenmesi
M Çelik Varol, E Varol
2018
Dijital Ortamda Marka İmaj Transferi Ve İtibar Göstergeleri: Rolex-Roger Federer Örneği
S Koçak, MÇ Varol, E Varol
Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 6 (2), 597-625, 0
Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme
E VAROL, MÇ VAROL
Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 5 (1), 137-158, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6