Follow
ALEV SINAR UĞURLU
ALEV SINAR UĞURLU
uludağ üniversitesinde yeni Türk edebiyatı profesörü
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çocuk edebiyatı
AS Çılgın
Morpa, 2007
582007
Çocuk edebiyatı
AS Çılgın
Morpa, 2007
582007
Hikâye ve romanımızda çocuk, 1872-1950
A Sınar
Alfa Basm Yaym, 1997
451997
Hikâye ve romanımızda çocuk, 1872-1950
A Sınar
Alfa Basm Yaym, 1997
451997
Çocuk edebiyatı
A Sınar Çılgın
İstanbul: Morpa, 2007
442007
TÜRK ROMAN VE HİKÂYESİNDE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
AS Çılgın
382003
TÜRK ROMAN VE HİKÂYESİNDE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
AS Çılgın
382003
Genç Cumhuriyetin ütopyası:“Gürbüz Türk Çocuğu”
AS Çılgın
Uludağ Üniversitesi, 2004
212004
Aka Gündüz'ün romanlarında kadın
A Sınar
Dergâh Yayınları, 2007
122007
Türk romancısının gözüyle II. Dünya savaşı
AS Uğurlu
Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature And …, 2009
92009
Nurullah Ataç’ın dil-edebiyat eğitimi ve öğretmenlik mesleğine eleştirel bakışı
AS Çılgın
Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2006
92006
Türkiye'de Çocuk Edebiyatı Çalışmaları
A SINAR
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 175-226, 2006
72006
Çağını anlatan bir çocuk edebiyatçısı: gülten dayıoğlu
AS Çılgın
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (8), 35-46, 2005
72005
“İdeolog-Şair Ziya Gökalp’in Kaleminden Masallar
A Sınar Uğurlu
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2009
62009
Bursa’nın İlk Edebiyat ve Sanat Dergisi: Nilüfer
A SINAR
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 7, 2006
6*2006
Bursa’nın İlk Edebiyat ve Sanat Dergisi: Nilüfer
A SINAR
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 7, 2006
6*2006
CUMHURİYETİN İLK ON YILINDA OKUTULAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARI
A SINAR
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (9 …, 1997
61997
Çocuk Edebiyatı, Morpa Kültür Yayınları
SA ÇILGIN
İstanbul, 2007
52007
Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler
A Sınar
Millî Eğitim Dergisi 127, 40-42, 1995
51995
Türkiye'de Çocuk Edebiyatının Gelişimi
A Sınar
Yeni Türk Edebiyatı 2000, 575, 1839
51839
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20