Takip et
Ayşe Öztürk Samur
Ayşe Öztürk Samur
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
adu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Değerler eğitimi programının 6 Yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimine etkisi
A Öztürk Samur
Unpublished doctorate dissertation thesis, Selçuk Üniversitesi, Sosyal …, 2011
228*2011
Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zeka yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
A Öztürk, ME Deniz
İlköğretim Online 7 (3), 2008
2002008
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlığın Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi
S İkiz, A Öztürk Samur
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (35), 159-175, 2016
892016
Pepee çizgi filminin ebeveyn öğretmen ve çocuk gözüyle değerlendirilmesi/assesment of pepee cartoon from perspectives of parents teachers and children
AÖ Samur, TD Demirhan, S Soydan, L Önkol
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (26), 151-166, 2014
412014
Anne ve babaların çocuk kitapları hakkındaki genel görüşleri ile çocukların alıcı dil gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Periodical For the Languages
F Erbay, S Öztürk
Literature and History of Turkish or Turkic 5 (4), 1063-1073, 2010
412010
60-72 Aylık Çocukların Değer Eğitiminde Öykü Temelli Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi
A Sözkesen, A Öztürk Samur
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2), 105-117, 2017
382017
Validity and Reliability Study of Environmental Awareness and Attitude Scale for Preschool Children
S Büyüktaşkapu Soydan, A Öztürk Samur
International Electronic Journal of Environmental Education 7 (1), 78-96, 2017
322017
Pre-School Teachers' Classroom Management Competency and the Factors Affecting Their Understanding of Discipline.
S Buyuktaskapu Soydan, D Alakoç Pırpır, A Ozturk Samur, DE Angın
Eurasian Journal of Educational Research 73 (2018), 149-172, 2018
31*2018
60-72 Aylık Çocukların Prososyal Davranışları ile Anne-Babalarının Prososyal Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
B Bağcı Çetin, A Öztürk Samur
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1-17), 2018
302018
Beş-Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Uyumunu Yordamada Ebeveyn Benlik Saygısı, Temel İhtiyaçları ve Öz Yeterliğin Rolü
M Buluş, A Öztürk Samur
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41, 105-119, 2017
272017
Duygusal zekanın yaşam doyumunu yordama gücü
ME Deniz, A Öztürk, E Hamarta
G. Özdemir Yaylacı (Baş Ed.) Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim …, 2007
272007
Okul öncesi öğretmenlerin duygusal zekâ yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi
A Öztürk
Unpublished master’s thesis, Unpublished master’s thesis, Selçuk …, 2006
272006
A comparative study on the environmental attitudes of 60-66-month-old children and their mothers
S Soydan, AO Samur
Mevlana International Journal of Education (MIJE) 4 (2), 27-36, 2014
252014
Aydın İlindeki Çocuk Oyun Alanlarının İncelenmesi
AÖ Samur, Gİ Kızıltepe
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 7 (1), 31-46, 2018
242018
Erken çocukluk döneminde gelişim
E Arslan
Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık, 2015
232015
Çocuk ve Yetişkin Prososyallik Ölçeklerinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
B BAĞCI, AÖ SAMUR
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (3), 59-79, 2016
222016
A comparison of 60-72 month old children’s environmental awareness and attitudes: TEMA Kids Program
AÖ Samur
International Electronic Journal of Elementary Education 10 (4), 413-419, 2018
212018
Okulöncesi öğretmen adaylarının nitelikli çocuk edebiyatı eserlerini seçebilme yetkinlikleri. 3
A Öztürk Samur
Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 05-07, 2012
212012
Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe etkinliklerinde soru sorma stratejilerinin incelenmesi
A Öztürk Samur, S Büyüktaşkapu Soydan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (46), 70-83, 2013
182013
YİBO’ lar Doğal Ortamda Bilimsel Düşünüyor
B Feyzioğlu, H Özenoğlu Kiremit, A Öztürk Samur, E Aladağ
3 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2012
182012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20