Takip et
Ayşe Öztürk Samur
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Değerler eğitimi programının 6 Yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimine etkisi
A Öztürk Samur
Unpublished doctorate dissertation thesis, Selçuk Üniversitesi, Sosyal …, 2011
1492011
Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zeka yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
A Öztürk, ME Deniz
İlköğretim Online 7 (3), 2008
1482008
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlığın Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi
S İkiz, A Öztürk Samur
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (35), 159-175, 2016
602016
Pepee çizgi filminin ebeveyn öğretmen ve çocuk gözüyle değerlendirilmesi/assesment of pepee cartoon from perspectives of parents teachers and children
AÖ Samur, TD Demirhan, S Soydan, L Önkol
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (26), 151-166, 2014
302014
Anne ve babaların çocuk kitapları hakkındaki genel görüşleri ile çocukların alıcı dil gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Periodical For the Languages
F Erbay, S Öztürk
Literature and History of Turkish or Turkic 5 (4), 1063-1073, 2010
252010
Beş-Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Uyumunu Yordamada Ebeveyn Benlik Saygısı, Temel İhtiyaçları ve Öz Yeterliğin Rolü
M Buluş, A Öztürk Samur
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41, 105-119, 2017
232017
Duygusal zekanın yaşam doyumunu yordama gücü
ME Deniz, A Öztürk, E Hamarta
G. Özdemir Yaylacı (Baş Ed.) Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim …, 2007
232007
60-72 Aylık Çocukların Değer Eğitiminde Öykü Temelli Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi
A Sözkesen, A Öztürk Samur
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2), 105-117, 2017
212017
Validity and Reliability Study of Environmental Awareness and Attitude Scale for Preschool Children
S Büyüktaşkapu Soydan, A Öztürk Samur
International Electronic Journal of Environmental Education 7 (1), 78-96, 2017
212017
Okul öncesi öğretmenlerin duygusal zekâ yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi
A Öztürk, ME Deniz
Unpublished master’s thesis, Unpublished master’s thesis, Selçuk …, 2006
202006
Pre-School Teachers' Classroom Management Competency and the Factors Affecting Their Understanding of Discipline.
S Buyuktaskapu Soydan, D Alakoç Pırpır, A Ozturk Samur, DE Angın
Eurasian Journal of Educational Research 73 (2018), 149-172, 2018
17*2018
A comparative study on the environmental attitudes of 60-66-monthold children and their mothers
S Soydan, AO Samur
Mevlana International Journal of Education (MIJE) 4 (2), 27-36, 2014
152014
YİBO’ lar Doğal Ortamda Bilimsel Düşünüyor
B Feyzioğlu, H Özenoğlu Kiremit, A Öztürk Samur, E Aladağ
3 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2012
152012
Çocuk ve Yetişkin Prososyallik Ölçeklerinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
B BAĞCI, AÖ SAMUR
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (3), 59-79, 2016
142016
Okulöncesi öğretmen adaylarının nitelikli çocuk edebiyatı eserlerini seçebilme yetkinlikleri. 3
A Öztürk Samur
Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (05-07 Ekim 2011), Bildiriler …, 2012
142012
60-72 Aylık Çocukların Prososyal Davranışları ile Anne-Babalarının Prososyal Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
B Bağcı Çetin, A Öztürk Samur
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1-17), 2018
122018
Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe etkinliklerinde soru sorma stratejilerinin incelenmesi
A Öztürk Samur, S Büyüktaşkapu Soydan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (46), 70-83, 2013
122013
A study on the relationship between externalising behaviours and emotional skills of 60–72-month-old children
A Öztürk Samur
Early Child Development and Care 185 (1), 75-83, 2015
112015
Erken çocukluk döneminde gelişim
E Arslan, DE ANGIN, Z YAZICI, MO KAÇAN, M KANAK, MY KILIÇGÜN, ...
Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık, 2015
102015
Evaluation of depression with respect to different social skill levels: A Turkish study
M Deniz, A Öztürk, DE Turan, Z Özyeşil
Social Behavior and Personality: an international journal 37 (7), 881-888, 2009
102009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20