Follow
Ayşe Öztürk Samur
Ayşe Öztürk Samur
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Verified email at adu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Değerler eğitimi programının 6 Yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimine etkisi
A Öztürk Samur
Unpublished doctorate dissertation thesis, Selçuk Üniversitesi, Sosyal …, 2011
231*2011
Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zeka yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
A Öztürk, ME Deniz
İlköğretim Online 7 (3), 2008
1962008
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlığın Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi
S İkiz, A Öztürk Samur
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (35), 159-175, 2016
862016
Anne ve babaların çocuk kitapları hakkındaki genel görüşleri ile çocukların alıcı dil gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Periodical For the Languages
F Erbay, S Öztürk
Literature and History of Turkish or Turkic 5 (4), 1063-1073, 2010
432010
Pepee çizgi filminin ebeveyn öğretmen ve çocuk gözüyle değerlendirilmesi/assesment of pepee cartoon from perspectives of parents teachers and children
AÖ Samur, TD Demirhan, S Soydan, L Önkol
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (26), 151-166, 2014
402014
60-72 Aylık Çocukların Değer Eğitiminde Öykü Temelli Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi
A Sözkesen, A Öztürk Samur
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2), 105-117, 2017
382017
Validity and Reliability Study of Environmental Awareness and Attitude Scale for Preschool Children
S Büyüktaşkapu Soydan, A Öztürk Samur
International Electronic Journal of Environmental Education 7 (1), 78-96, 2017
322017
Pre-School Teachers' Classroom Management Competency and the Factors Affecting Their Understanding of Discipline.
S Buyuktaskapu Soydan, D Alakoç Pırpır, A Ozturk Samur, DE Angın
Eurasian Journal of Educational Research 73 (2018), 149-172, 2018
30*2018
60-72 Aylık Çocukların Prososyal Davranışları ile Anne-Babalarının Prososyal Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
B Bağcı Çetin, A Öztürk Samur
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1-17), 2018
292018
Duygusal zekanın yaşam doyumunu yordama gücü
ME Deniz, A Öztürk, E Hamarta
G. Özdemir Yaylacı (Baş Ed.) Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim …, 2007
272007
Beş-Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Uyumunu Yordamada Ebeveyn Benlik Saygısı, Temel İhtiyaçları ve Öz Yeterliğin Rolü
M Buluş, A Öztürk Samur
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41, 105-119, 2017
262017
A comparative study on the environmental attitudes of 60-66-month-old children and their mothers
S Soydan, AO Samur
Mevlana International Journal of Education (MIJE) 4 (2), 27-36, 2014
252014
Okul öncesi öğretmenlerin duygusal zekâ yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi
A Öztürk
Unpublished master’s thesis, Unpublished master’s thesis, Selçuk …, 2006
252006
Aydın İlindeki Çocuk Oyun Alanlarının İncelenmesi
AÖ Samur, Gİ Kızıltepe
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 7 (1), 31-46, 2018
232018
Erken çocukluk döneminde gelişim
E Arslan
Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık, 2015
232015
Çocuk ve Yetişkin Prososyallik Ölçeklerinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
B BAĞCI, AÖ SAMUR
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (3), 59-79, 2016
222016
A comparison of 60-72 month old children’s environmental awareness and attitudes: TEMA Kids Program
AÖ Samur
International Electronic Journal of Elementary Education 10 (4), 413-419, 2018
202018
Okulöncesi öğretmen adaylarının nitelikli çocuk edebiyatı eserlerini seçebilme yetkinlikleri. 3
A Öztürk Samur
Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 05-07, 2012
202012
YİBO’ lar Doğal Ortamda Bilimsel Düşünüyor
B Feyzioğlu, H Özenoğlu Kiremit, A Öztürk Samur, E Aladağ
3 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2012
202012
Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe etkinliklerinde soru sorma stratejilerinin incelenmesi
A Öztürk Samur, S Büyüktaşkapu Soydan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (46), 70-83, 2013
192013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20