Follow
Ayşe Öztürk Samur
Title
Cited by
Cited by
Year
Değerler eğitimi programının 6 Yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimine etkisi
A Öztürk Samur
Unpublished doctorate dissertation thesis, Selçuk Üniversitesi, Sosyal …, 2011
1532011
Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zeka yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
A Öztürk, ME Deniz
İlköğretim Online 7 (3), 2008
1512008
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlığın Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi
S İkiz, A Öztürk Samur
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (35), 159-175, 2016
592016
Pepee çizgi filminin ebeveyn öğretmen ve çocuk gözüyle değerlendirilmesi/assesment of pepee cartoon from perspectives of parents teachers and children
AÖ Samur, TD Demirhan, S Soydan, L Önkol
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (26), 151-166, 2014
302014
Anne ve babaların çocuk kitapları hakkındaki genel görüşleri ile çocukların alıcı dil gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Periodical For the Languages
F Erbay, S Öztürk
Literature and History of Turkish or Turkic 5 (4), 1063-1073, 2010
252010
60-72 Aylık Çocukların Değer Eğitiminde Öykü Temelli Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi
A Sözkesen, A Öztürk Samur
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (2), 105-117, 2017
232017
Beş-Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Uyumunu Yordamada Ebeveyn Benlik Saygısı, Temel İhtiyaçları ve Öz Yeterliğin Rolü
M Buluş, A Öztürk Samur
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41, 105-119, 2017
222017
Duygusal zekanın yaşam doyumunu yordama gücü
ME Deniz, A Öztürk, E Hamarta
G. Özdemir Yaylacı (Baş Ed.) Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim …, 2007
222007
Okul öncesi öğretmenlerin duygusal zekâ yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi
A Öztürk, ME Deniz
Unpublished master’s thesis, Unpublished master’s thesis, Selçuk …, 2006
222006
Validity and Reliability Study of Environmental Awareness and Attitude Scale for Preschool Children
S Büyüktaşkapu Soydan, A Öztürk Samur
International Electronic Journal of Environmental Education 7 (1), 78-96, 2017
202017
YİBO’ lar Doğal Ortamda Bilimsel Düşünüyor
B Feyzioğlu, H Özenoğlu Kiremit, A Öztürk Samur, E Aladağ
3 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2012
162012
A comparative study on the environmental attitudes of 60-66-monthold children and their mothers
S Soydan, AO Samur
Mevlana International Journal of Education (MIJE) 4 (2), 27-36, 2014
152014
Pre-School Teachers' Classroom Management Competency and the Factors Affecting Their Understanding of Discipline.
S Buyuktaskapu Soydan, D Alakoç Pırpır, A Ozturk Samur, DE Angın
Eurasian Journal of Educational Research 73 (2018), 149-172, 2018
14*2018
Çocuk ve Yetişkin Prososyallik Ölçeklerinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
B BAĞCI, AÖ SAMUR
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (3), 59-79, 2016
142016
Okulöncesi öğretmen adaylarının nitelikli çocuk edebiyatı eserlerini seçebilme yetkinlikleri. 3
A Öztürk Samur
Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (05-07 Ekim 2011), Bildiriler …, 2012
142012
60-72 Aylık Çocukların Prososyal Davranışları ile Anne-Babalarının Prososyal Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
B Bağcı Çetin, A Öztürk Samur
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1-17), 2018
112018
A study on the relationship between externalising behaviours and emotional skills of 60–72-month-old children
A Öztürk Samur
Early Child Development and Care 185 (1), 75-83, 2015
112015
Erken çocukluk döneminde gelişim
E Arslan, DE ANGIN, Z YAZICI, MO KAÇAN, M KANAK, MY KILIÇGÜN, ...
Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık, 2015
102015
Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe etkinliklerinde soru sorma stratejilerinin incelenmesi
A Öztürk Samur, S Büyüktaşkapu Soydan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (46), 70-83, 2013
102013
Evaluation of depression with respect to different social skill levels: A Turkish study
M Deniz, A Öztürk, DE Turan, Z Özyeşil
Social Behavior and Personality: an international journal 37 (7), 881-888, 2009
102009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20