Özkan Ateş
Title
Cited by
Cited by
Year
The Yenice–Gönen active fault (NW Turkey): Active tectonics and palaeoseismology
A Kürçer, A Chatzipetros, SZ Tutkun, S Pavlides, Ö Ateş, S Valkaniotis
Tectonophysics 453 (1-4), 263-275, 2008
492008
An assessment of the earthquakes of Ancient Troy, NW Anatolia, Turkey
A Kürçer, A Chatzipetros, SZ Tutkun, S Pavlides, S Özden, G Syrides, ...
Intech: London, UK, 171-200, 2012
142012
The environmental and hydrogeochemical properties of the Tuzla-Kestanbol-Hidirlar geothermal sources, Turkey
A Baba, O Ates, O Deniz
Proceedings of the 30th Anniversary Workshop Engineering and Architectural …, 2008
72008
Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları
S Çınar-Yıldız, S Özden, SZ Tutkun, Ö Ateş, S Altuncu-Poyraz, ...
KB Türkiye", Türkiye Jeoloji Bülteni 56, 1-21, 2013
62013
Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, KB Türkiye
SÇ Yıldız, S Özden, SZ Tutkun, Ö Ateş, SA Poyraz, SK Yeşilyurt, Ö Karaca
Türkiye Jeoloji Bülteni 56 (1), 1-22, 2013
42013
GÖKÇEADA’NIN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ
EA ÖZDEN, Ö ATEŞ, F ŞENGÜN, İO TUNÇ, O TÜRKDÖNMEZ, ...
Gökçeada Değerleri Sempozyumu, 26-27, 2008
32008
Simav (Kütahya) Depremlerinin Jeotermal Sistemlerdeki Hidrojeokimyasal Değişimleri
A Özkan, SZ TUTKUN
Türkiye Jeoloji Bülteni 57 (3), 25-40, 2014
22014
Jeotermal Sistemlerdeki Aktif Tektonik Kaynaklı Bazı Hidrojeokimyasal Değişiklikler: Muğla Bölgesi Örneği
Ö Ateş, S Özden
2021
Geology and Hydrogeochemistry of Gure (Balikesir) Geothermal Field and its Relationship with Active Tectonic
B Kacar, S ÖZDEN, Ö ATEŞ
2017
Güre (Balıkesir) Jeotermal Alanının Jeolojisi, Hidrojeokimyası ve Aktif Tektonikle İlişkisi
B Kaçar, S Özden, A Özkan
Türkiye Jeoloji Bülteni 60 (2), 243-258, 2017
2017
Kütahya ve Simav fayları arasında kalan jeotermal alanların hidrojeokimyası ve aktif tektonik ile ilişkisi
Ö Ateş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
2014
Troy: new insights to the Homeric landscape
S Pavlides, A Chatzipetros, N Drivaliari, A Michailidou, S Smporas, ...
3rd International Conference on the Geology of the Tethys 1, 15-15, 2008
2008
FEASIBILITY STUDY OF THE KOCABASLAR GEOTHERMAL FIELD (LAPSEKI/CANAKKALE/TURKEY)
O DENİZ, M Bozcu, Ö ATEŞ
Troia Fayı’nın morfotektonik özellikleri ve paleosismolojik ön çalışmalar, KB Türkiye
A Kürçer, SZ Tutkun, S Pavlides, A Chatzipetros, Ö Ateş, S Özden, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14