Follow
Doğukan Batur Alp Gülşen
Doğukan Batur Alp Gülşen
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Verified email at adu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Elit düzeyde bireysel ve takım sporu yapan sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
YE Yarayan, AB Yıldız, DBA Gülşen
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social …, 2018
108*2018
SPORCULARIN OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMUNUN YAŞAM TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
AB Yıldız, DBA Gülşen, B Yılmaz
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (9), 58-64, 2015
382015
Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Sporcuların Zihinsel Antrenman Düzeylerinin Belirlenmesi
BS ERDOĞAN, DBA GÜLŞEN
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 3 (1), 219-228, 2020
25*2020
Bireysel ve takım sporu yapan spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin kendinle konuşma düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
DBA Gülşen, AB Yıldız, N Bayköse, ME Eryücel
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 1 (2), 58-66, 2018
232018
Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
DBA GÜLŞEN, AB YILDIZ, B YILMAZ, H ŞAHAN
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (4), 459-470, 2019
222019
FUTBOLCULUK SEVİYESİ PROSOSYAL VE ANTİSOSYAL DAVRANIŞLARIN BİR BELİRLEYİCİSİ MİDİR?
YE YARAYAN, AB YILDIZ, DBA GÜLŞEN, L İLHAN
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (4), 125-133, 2020
192020
Kadın çalışanların yaşam doyumu ile boş zaman engelleri arasındaki ilişki: Akdeniz Üniversitesi örneği
EB Turan, DBA Gülşen, M Bilaloğlu
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (1), 104-114, 2019
182019
Sporcularda kendinle konuşma ve öz yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
DBA Gülşen
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
14*2016
Does Emotional Intelligence Affect Mental Toughness in Physically Disabled Athletes?
YE Yarayan, EL İlhan, OK Esentürk, Ç Arı, DBA Gülşen
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2), 231-242, 2023
92023
Yol Analizi: Sporcu Kimliği Bağlamında Psikolojik Performans Stratejilerini Tahmin Etme
YE YARAYAN, N GÜNGÖR, OB ÇELİK, DBA GÜLŞEN
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 5 (3), 699-712, 2022
82022
Are dispositional hope levels in athletes a predictor of athletic mental energy?
DBA Gülşen, ME Eryücel, B Turna, M Yıldız, S Eryücel
PROGRESS IN NUTRITION 23 (Supplement 1), 2021
62021
Examınatıon of the relatıonshıp between leısure-tıme management, leısure exercıse partıcıpatıon and psychologıcal wellbeıng ın unıversıty students
MH Çerez, T Yerlisu-Lapa, E Tercan-Kaas, DBA Gülşen
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 15 (1), 2021
6*2021
Atletik Zihinsel Enerjiyi Uyku Davranışları Bağlamında Tahmin Etme
DBA GÜLŞEN, YE YARAYAN, AB YILDIZ
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (1), 265-275, 2023
42023
Investigation of the Faculty of Sport Sciences Students’ Identity Perceptions According to the Variables of Gender and Doing Sports
BS Erdoğan, DBA Gülşen
International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP) 10 (1), 2021
32021
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Girişimcilik ve Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algılarının İncelenmesi
DBA Gülşen, AB Yıldız
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 13 (3), 231-244, 2022
22022
Sporcularda imgeleme ve duygu düzenlemenin cesaret düzeyi üzerindeki etkilerine yönelik aşamalı regresyon analizi
YE Yarayan, DBA Gulsen
Journal of ROL Sport Sciences, 896-910, 2023
12023
Sportsmanship behaviors related to gender and family attitude of secondary school students
A Şahin, T Kılıç, DBA Gülşen, MB Karademir
Education Quarterly Reviews 4, 2021
12021
SPOR UZMANLARI VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK SPOR YÖNETİMİNDEKİ MEVCUT SORUNLARI ALGILAMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
DBA GÜLŞEN, O DALKIRAN
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 230-239, 2017
12017
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Örgütsel Bağlılıklarının İş Doyumuna Etkisi
DBA Gülşen, Y Bayrakdaroğlu, Y Öntürk, M Ayhan, M Kaplan
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 6 (3), 968-980, 2023
2023
Altyapı Sporcularının Spor Farkındalıkları ve Spora Yönelik Tutumlarının Velilerinin Bazı Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi
DBA Gülşen, YE Yarayan
Bozok International Journal of Sport Sciences 4 (2), 42-51, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20