Murat Topuz
Title
Cited by
Cited by
Year
Medeni Hukuk: Giriş, Temel Kavramlar, Başlangıç Hükümleri
OG Antalya, M Topuz
Medeni Hukuk, Giriş, Temel Kavramlar, Başlangıç Hükümleri. İkinci Tıpkı …, 2015
30*2015
İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi
M Topuz
12*2020
Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi
M Topuz
On İki Levha Yayıncılık, 2011
122011
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde genel işlem koşullarında kapsam (yürürlük) denetimi
M Topuz
Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul, 1138-1174, 2013
102013
Medeni Hukuk: Giriş, Temel Kavramlar, Başlangıç Hükümleri
OG Antalya, M Topuz
Temel Kavramlar Türk Me deni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri, Birinci Baskıya …, 2016
82016
Medeni Hukuk: Giriş, Temel Kavramlar, Başlangıç Hükümleri
OG Antalya, M Topuz
Seçkin Yayıncılık, 2019
62019
Medeni Hukuk: Giriş, Temel Kavramlar, Başlangıç Hükümleri
OG Antalya, M Topuz
Legal Yayıncılık, 2017
62017
Yeni vesayet hukukuna doğru: yetişkinlerin korunması hukuku:(isviçre örneği)
C Yavuz, F Erlüle, M Topuz
Beta, 2017
42017
4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı‟‟
M Topuz
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Prof. Dr. Aydın Aybay‟ a …, 2007
42007
6361 sayılı finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu çerçevesinde finansal kiralama sözleşmesi
M Topuz
Adalet Yayınevi, 2013
32013
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Pazarlamacılık Sözleşmesi (TBK. m. 448-460)
M Topuz
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 19, 0
3*
Gökhan/TOPUZ, Murat: Medeni Hukuk Giriş Temel Kavramlar Başlangıç Hükümleri, 2
O ANTALYA
Tıpkı Basım, İstanbul, 2015
22015
Toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapılması hakkında Kanun’un Türk Medeni Kanunu’nun miras hukukuna ilişkin hükümlerinde yaptığı değişiklikler
C Yavuz, M Topuz
22015
Finansal Kiralama Sözleşmesi
M TOPUZ
Ankara, 2013
22013
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Pazarlamacılık Sözleşmesi
M Topuz
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 19 (1), 2013
22013
Ġsviçre ve Türk Borçlar Hukuku Ġle KarĢılaĢtırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar Ve Bu Zararın Belirlenmesi
M TOPUZ
Ġstanbul, On Ġki Levha Yayıncılık, 2011
22011
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca Pazarlamacılık sözleşmesi (tbk m. 448-460)
M Topuz
Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2013
12013
Ticari işletmenin devrinde tasarruf işlemlerine ilişkin şekil sorunu
M Topuz
Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2012
12012
İsviçre ve Türk borçlar hukuku ile karşılaştırmalı olarak Roma borçlar hukukunda maddi zarar ve bu zararın belirlenmesi
M Topuz
Marmara Üniversitesi, 2010
12010
Eserin Teslimden Önce Telef Olması ve Roma Hukuku’nun Türk Borçlar Hukuku’na Etkileri
M Topuz
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD …, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20