Takip et
Omer Selcuk Emsen
Omer Selcuk Emsen
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
TURİZM ÜZERİNE TERÖRİZMİN ETKİLERİ: 1984-2001 TÜRKİYE DENEYİMİ.
ÖS Emsen, MK Değer
Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2004
942004
Erken Uyari Sistemleri Yoluyla Türkiye’deki Ekonomik Krizlerin Analizi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Değer
Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 39-62, 2005
912005
Diş Ticaretin Döviz Kuru Değişimlerine Duyarliliği: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
C KIZILDERE, B KABADAYI, ÖS Emsen
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 6 (12), 39-54, 2014
872014
The Impacts of External Dept on Economic Growth in Transition Economies
ÖS Uzun, A., Karaköy, Ç., Kabadayi, B., and Emsen
Chinese Business Review 11 (5), 491-499, 2012
802012
İthalata dayalı ihracat ve ekonomik büyüme: 1980-2006 Türkiye deneyimi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Değer
Ulusal iktisat kongresi, 20-22, 2008
762008
Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkileri: panel veri analizleri (1990-2002)
MK Değer, ÖS Emsen
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2), 121-137, 2006
722006
Genç nesilde mesleki eğilimler ve girişimcilik: Ampirik bir çalışma
Ö Emsen, Ö Yılmaz, S Çınar
MPM Verimlilik Dergisi 1 (200), 153-176, 2001
632001
Türkiye de Girişimcilik ve Belirleyiciler: Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
Ş Özkan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 58 (04), 2003
572003
Eğitim ve iktisadi gelişme: Atatürk Üniversitesi’nin Erzurum il ekonomisi ve sosyal yapısı üzerindeki etkileri
R Çınar, ÖS Emsen
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 91-104, 2001
472001
What Are the Demographic Determinants of Savings? An Analysis on Transition Economies (1993-2013)
ATOSE A. Cansin Doker
Procedia Economics and Finance 39, 275-283, 2016
382016
Bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde yatırım teşviklerinin rolü ve başarı kriteri olarak yakınsama analizleri: Türkiye örneği
C Gerni, S Sarı, H Sevinç, ÖS Emsen
Eurasian Economists Association, 2015
342015
Ekonomik Krizler ve Türkiye Deneyimi
S Emsen
Beta Basım Yayım, 2003
342003
Ekonomik büyüme ve gelir dağılımı ilişkileri: Geçiş ekonomileri deneyimi
D Özdemir, ÖS Emsen, AH Gençer, CH Kılıç
International Conference on Eurasian Economies 440, 447, 2011
332011
Yolsuzluğun belirleyicileri ve büyüme ile ilişkileri
M Gerni, ÖS Emsen, D Özdemir, Ö Buzdağlı
International Conference on Eurasian Economies 131, 139, 2012
312012
Geçiş ekonomilerinin makro ekonomik performansları ve Kırgızistan üzerine bir değerlendirme
HA Egeli, ÖS Emsen
Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu 2 (4), 2002
312002
Kalkınma teorileri ve geliştirilen son büyüme modeli: yeni büyüme teorisi
K Karabulut, ÖS Emsen
Atatürk Üniversitesi İİ BF Dergisi 11 (34), 1997
311997
Toplam elektrik üretimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği (1980-2010)
A Uzun, ÖS Emsen, Ö Yalçıkaya, İ Hüseyni
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3), 327-344, 2013
302013
Doğu Anadolu Bölgesinde sağlık sektörü ve bir model önerisi
K Karabulut, ÖS Emsen
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 4 (1), 19-30, 2003
292003
İktisadi gelişmede girişimcilik: Denizli ve Erzurum örneği
A İrmiş, ÖS Emsen
Beta, 2002
272002
Yatırım Teşvik Politikalarının Bölgesel Dağılışına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Analizler: Türkiye Örneği
H Genç, ÖS Emsen, E Bozkurt
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 6 (1), 525-556, 2016
26*2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20