Follow
Omer Selcuk Emsen
Title
Cited by
Cited by
Year
Erken Uyari Sistemleri Yoluyla Türkiye’deki Ekonomik Krizlerin Analizi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Değer
Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 39-62, 2005
942005
TURİZM ÜZERİNE TERÖRİZMİN ETKİLERİ: 1984-2001 TÜRKİYE DENEYİMİ.
ÖS Emsen, MK Değer
Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2004
842004
The Impacts of External Dept on Economic Growth in Transition Economies
ÖS Uzun, A., Karaköy, Ç., Kabadayi, B., and Emsen
Chinese Business Review 11 (5), 491-499, 2012
782012
İthalata dayalı ihracat ve ekonomik büyüme: 1980-2006 Türkiye deneyimi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Değer
Ulusal İktisat Kongresi, 20-22, 2008
762008
Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkileri: panel veri analizleri (1990-2002)
MK Değer, ÖS Emsen
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2), 121-137, 2006
702006
Genç nesilde mesleki eğilimler ve girişimcilik: Ampirik bir çalışma
Ö Emsen, Ö Yılmaz, S Çınar
MPM Verimlilik Dergisi 1 (200), 153-176, 2001
652001
Diş Ticaretin Döviz Kuru Değişimlerine Duyarliliği: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
C KIZILDERE, B KABADAYI, ÖS Emsen
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2014
602014
Türkiye de Girişimcilik ve Belirleyiciler: Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
Ş Özkan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 58 (04), 2003
562003
Eğitim ve iktisadi gelişme: Atatürk Üniversitesi'nin Erzurum il ekonomisi ve sosyal yapısı üzerindeki etkileri
R Çınar, ÖS Emsen
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 91-104, 2001
382001
What Are the Demographic Determinants of Savings? An Analysis on Transition Economies (1993-2013)
ATOSE A. Cansin Doker
Procedia Economics and Finance 39, 275-283, 2016
362016
Yolsuzluğun belirleyicileri ve büyüme ile ilişkileri
M Gerni, ÖS Emsen, D Özdemir, Ö Buzdağlı
International Conference on Eurasian Economies 131, 139, 2012
332012
Bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde yatırım teşviklerinin rolü ve başarı kriteri olarak yakınsama analizleri: Türkiye örneği
C Gerni, S Sarı, H Sevinç, ÖS Emsen
Eurasian Economists Association, 2015
322015
Kalkınma teorileri ve geliştirilen son büyüme modeli: yeni büyüme teorisi
K Karabulut, ÖS Emsen
Atatürk Üniversitesi İİ BF Dergisi 11 (3-4), 27-50, 1997
321997
Ekonomik Krizler ve Türkiye Deneyimi
S Emsen
Beta Basım Yayım, 2003
312003
Geçiş ekonomilerinin makroekonomik performansları ve Kırgızistan üzerine bir değerlendirme
HA Egeli, ÖS Emsen
Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu 2 (4), 2002
302002
DIŞ TİCARETİN DÖVİZ KURU DEĞİŞMELERİNE DUYARLILIĞI: SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
C KIZILDERE, B KABADAYI, Ö EMSEN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (3), 41-54, 2013
292013
Ekonomik büyüme ve gelir dağılımı ilişkileri: Geçiş ekonomileri deneyimi
D Özdemir, ÖS Emsen, AH Gençer, CH Kılıç
International Conference on Eurasian Economies 440, 447, 2011
292011
Toplam elektrik üretimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği (1980-2010)
U Ahmet, ÖS Emsen, Ö YALÇIKAYA, İ Hüseyni
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3), 327-344, 2013
282013
Doğu Anadolu Bölgesinde sağlık sektörü ve bir model önerisi
K Karabulut, ÖS Emsen
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 4 (1), 19-30, 2003
282003
İktisadi gelişmede girişimcilik: Denizli ve Erzurum örneği
A İrmiş, ÖS Emsen
Beta, 2002
282002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20