Follow
Omer Selcuk Emsen
Title
Cited by
Cited by
Year
TURİZM ÜZERİNE TERÖRİZMİN ETKİLERİ: 1984-2001 TÜRKİYE DENEYİMİ.
ÖS Emsen, MK Değer
Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2004
782004
Erken Uyari Sistemleri Yoluyla Türkiye’deki Ekonomik Krizlerin Analizi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Değer
Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 39-62, 2005
742005
İthalata Dayalı İhracat ve Ekonomik Büyüme: 1980-2006 Türkiye Deneyimi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Değer
II Ulusal İktisat Kongresi, 2008
652008
The Impacts of External Dept on Economic Growth in Transition Economies
ÖS Uzun, A., Karaköy, Ç., Kabadayi, B., and Emsen
Chinese Business Review 11 (5), 491-499, 2012
602012
Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkileri: panel veri analizleri (1990-2002)
MK Değer, ÖS Emsen
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2), 121-137, 2006
592006
Genç nesilde mesleki eğilimler ve girişimcilik: Ampirik bir çalışma
Ö Emsen, Ö Yılmaz, S Çınar
MPM Verimlilik Dergisi 1 (200), 153-176, 2001
552001
Diş Ticaretin Döviz Kuru Değişimlerine Duyarliliği: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
C KIZILDERE, B KABADAYI, ÖS Emsen
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2014
382014
Türkiye de Girişimcilik ve Belirleyiciler: Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
Ş Özkan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 58 (04), 2003
382003
Geçiş ekonomilerinin makro ekonomik performansları ve Kırgızistan üzerine bir değerlendirme
HA Egeli, ÖS Emsen
Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu 2 (4), 2002
292002
‘Eğitim ve İktisadi Gelişme: Atatürk Üniversitesi’nin Erzurum İl Ekonomisi ve Sosyal Yapısı Üzerindeki Etkileri’’
R Çınar, ÖS Emsen
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 91-104, 2001
282001
What Are the Demographic Determinants of Savings? An Analysis on Transition Economies (1993-2013)
ATOSE A. Cansin Doker
Procedia Economics and Finance 39, 275-283, 2016
262016
İktisadi gelişmede girişimcilik: Denizli ve Erzurum örneği
A İrmiş, ÖS Emsen
Beta, 2002
262002
Bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde yatırım teşviklerinin rolü ve başarı kriteri olarak yakınsama analizleri: Türkiye örneği
C Gerni, S Sarı, H Sevinç, ÖS Emsen
International conference on eurasian economies 9 (11), 2015
252015
Kalkınma teorileri ve geliştirilen son büyüme modeli: yeni büyüme teorisi
K Karabulut, ÖS Emsen
Atatürk Üniversitesi İİ BF Dergisi 11 (3-4), 27-50, 1997
241997
Ekonomik Krizler ve Türkiye Deneyimi
S Emsen
Beta Basım Yayım, 2003
232003
DIŞ TİCARETİN DÖVİZ KURU DEĞİŞMELERİNE DUYARLILIĞI: SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
C KIZILDERE, B KABADAYI, Ö EMSEN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (3), 41-54, 2013
222013
Askeri Harcamalar, Ambargo ve Ekonomik Büyüme: İran Üzerine Bir Uygulama
Z YURTTANÇIKMAZ, ZÇ YURTTANÇIKMAZ, A Amin, Ö EMSEN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (2), 171-190, 2012
222012
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜ VE BİR MODEL ÖNERİSİ
K Karabulut, ÖS Emsen
212003
Toplam elektrik üretimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği (1980-2010)
U Ahmet, ÖS Emsen, Ö YALÇIKAYA, İ Hüseyni
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3), 327-344, 2013
202013
Yolsuzluğun belirleyicileri ve büyüme ile ilişkileri
M Gerni, ÖS Emsen, D Özdemir, Ö Buzdağlı
International Conference on Eurasian Economies 131, 139, 2012
202012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20