Omer Selcuk Emsen
Title
Cited by
Cited by
Year
Erken Uyari Sistemleri Yoluyla Türkiye’deki Ekonomik Krizlerin Analizi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Değer
Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 39-62, 2005
632005
TURİZM ÜZERİNE TERÖRİZMİN ETKİLERİ: 1984-2001 TÜRKİYE DENEYİMİ.
ÖS Emsen, MK Değer
Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2004
622004
The Impacts of External Dept on Economic Growth in Transition Economies
ÖS Uzun, A., Karaköy, Ç., Kabadayi, B., and Emsen
Chinese Business Review 11 (5), 491-499, 2012
552012
Ithalata Dayali Ihracat ve Ekonomik Büyüme: 1980-2006 Türkiye Deneyimi
C Gerni, ÖS Emsen, MK Deger
Dokuz Eylül Üniversitesi 2, 20-22, 2008
522008
Genç nesilde mesleki eğilimler ve girişimcilik: Ampirik bir çalışma
Ö Emsen, Ö Yılmaz, S Çınar
MPM Verimlilik Dergisi 1 (200), 153-176, 2001
512001
Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkileri: panel veri analizleri (1990-2002)
MK Değer, ÖS Emsen
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2), 121-137, 2006
49*2006
Türkiye de Girişimcilik ve Belirleyiciler: Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
Ş Özkan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 58 (04), 2003
332003
‘Eğitim ve İktisadi Gelişme: Atatürk Üniversitesi’nin Erzurum İl Ekonomisi ve Sosyal Yapısı Üzerindeki Etkileri’’
R Çınar, ÖS Emsen
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 91-104, 2001
322001
Diş Ticaretin Döviz Kuru Değişimlerine Duyarliliği: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
C KIZILDERE, B KABADAYI, ÖS Emsen
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2014
282014
What Are the Demographic Determinants of Savings? An Analysis on Transition Economies (1993-2013)
ATOSE A. Cansin Doker
Procedia Economics and Finance 39, 275-283, 2016
242016
İktisadi gelişmede girişimcilik: Denizli ve Erzurum örneği
A İrmiş, ÖS Emsen
Beta, 2002
232002
Bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde yatırım teşviklerinin rolü ve başarı kriteri olarak yakınsama analizleri: Türkiye örneği
C Gerni, S Sarı, H Sevinç, ÖS Emsen
Eurasian Economists Association, 2015
212015
DIŞ TİCARETİN DÖVİZ KURU DEĞİŞMELERİNE DUYARLILIĞI: SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
C KIZILDERE, B KABADAYI, Ö EMSEN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (3), 41-54, 2013
212013
Geçiş ekonomilerinin makro ekonomik performansları ve Kırgızistan üzerine bir değerlendirme
HA Egeli, ÖS Emsen
Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu, 2-4, 2002
212002
Ticari ve siyasal liberalizasyon ve ekonomik büyüme ilişkileri: geçiş ekonomileri deneyimi
ÖS Emsen, MK Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 161-195, 2007
182007
Ekonomik Krizler ve Türkiye Deneyimi
S Emsen
Beta Basım Yayım, 2003
182003
Yatırım Teşvik Politikalarının Bölgesel Dağılışına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Analizler: Türkiye Örneği
H Genç, ÖS Emsen, E Bozkurt
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 6 (1), 525-556, 2016
17*2016
Yolsuzluğun belirleyicileri ve büyüme ile ilişkileri
M Gerni, ÖS Emsen, D Özdemir, Ö Buzdağlı
International Conference on Eurasian Economies, 131-139, 2012
172012
Ekonomik büyüme ve gelir dağılımı ilişkileri: Geçiş ekonomileri deneyimi
D Özdemir, ÖS Emsen, AH Gençer, CH Kılıç
International Conference on Eurasian Economies, 440-447, 2011
172011
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜ VE BİR MODEL ÖNERİSİ
K KARABULUT, ÖS EMSEN
172003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20