Sinan Sarıkaya
Sinan Sarıkaya
PhD, Marmara University, Faculty of Law
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sebebiyle Ticaret Bakanlığı’nın Sermaye Şirketlerinde Kâr ve Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Duyurusu Üzerine Düşünceler
S Sarıkaya
https://blog.lexpera.com.tr/covid-salgini-nedeniyle-ticaret-bakanliginin …, 2020
3*2020
Haksız Rekabet Hukukunda Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yönelme
S Sarıkaya
22014
Şirket Birleşmelerinde Ortakların Dava Yoluyla Korunması
S Sarıkaya
12019
DOĞURACAĞI HUKUKİ VE FİİLİ ZORLUKLAR SEBEBİYLE BİRLEŞME KARARININ İPTALİNDEN İMTİNA EDİLEBİLİR Mİ?İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 18.12.1990 TARİHLİ KARARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
S Sarıkaya
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER) 35 (4), 151-173, 2020
2020
Basiretli Tacir İlkesi Işığında Koronavirüs (COVID–19) Salgınının Sözleşmelerdeki Ceza Koşuluna Etkisi
GB Sinan Sarıkaya
https://blog.lexpera.com.tr/basiretli-tacir-ilkesi-isiginda-koronavirus …, 2020
2020
7226 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesinin Çeklerin İbrazı ve Karşılıksız Çek Suçuna Etkisi
S Sarıkaya
https://blog.lexpera.com.tr/7226-sayili-kanunun-ceklerin-ibrazi-ve …, 2020
2020
Kooperatiflerin katıldığı birleşmelerde kanunların çatışmasından doğan sorunlar ve uygulanacak hükümlerin tespiti
S Sarıkaya
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2019
2019
Yeniden Yapılandırma Davalarında (TTK m. 191-192-193) Arabuluculuk
S Sarıkaya
Legal Hukuk Dergisi 17 (201), 3865-3894, 2019
2019
YENİDEN YAPILANDIRMA DAVALARINDA (TTK m. 191-192-193) ARABULUCULUK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
S SARIKAYA
Legal Hukuk Dergisi 17 (201), 3865-3894, 2019
2019
KOOPERATİFLERİN KATILDIĞI BİRLEŞMELERDE KANUNLARIN ÇATIŞMASINDAN DOĞAN SORUNLAR VE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ
S SARIKAYA
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5 (2), 222-242, 2019
2019
İşçinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Sorunu
S Sarıkaya
Legal Hukuk Dergisi 15 (171), 1121-1146, 2017
2017
7226 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 1’İN ÇEK İBRAZ SÜRELERİNE ETKİSİ
S SARIKAYA, M SARIKAYA
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 25 (1), 243-266, 0
Çağın Gerisinde Kalmış Bir Hüküm Olarak TTK m. 512
S Sarıkaya
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13