Follow
Mizrap BULUNUZ
Mizrap BULUNUZ
Professor of Education
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) spotu geliştirme etkinliği
E Baran, S Canbazoğlu-Bilici, C Mesutoğlu
Journal of Inquiry Based Activities 5 (2), 60-69, 2015
2622015
Teaching science through play in kindergarten: Does integrated play and science instruction build understanding?
M Bulunuz
European Early Childhood Education Research Journal 21 (2), 226-249, 2013
1762013
Developing an Interest in Science: Background Experiences of Preservice Elementary Teachers.
M Bulunuz, OS Jarrett
International Journal of Environmental and Science Education 5 (1), 65-84, 2010
1042010
The effect of a guided inquiry method on pre-service teachers’ science teaching self-efficacy beliefs
Z Özdilek, N Bulunuz
Journal of Turkish science education 6 (2), 24-42, 2009
952009
Understanding of earth and space science concepts: strategies for concept‐building in elementary teacher preparation
N Bulunuz, OS Jarrett
School Science and Mathematics 109 (5), 276-289, 2009
702009
Fen öğretiminde biçimlendirici değerlendirme ve etkili uygulama örneklerinin tanıtılması
M BULUNUZ, N BULUNUZ
Journal of Turkish Science Education 10 (4), 119-135, 2013
632013
Developing Turkish Preservice Preschool Teachers' Attitudes and Understanding about Teaching Science through Play.
M Bulunuz
International Journal of Environmental and Science Education 7 (2), 141-166, 2012
612012
An evaluation of primary school students' views about noise levels in school
N Bulunuz, M Bulunuz, AY Orbak, N Mulu, ÖF Tavşanlı
International Electronic Journal of Elementary Education 9 (4), 725-740, 2017
572017
Clinical supervision model to improve supervisory skills of cooperating teachers and university supervisors during teaching practice
E Gürsoy, N Bulunuz, Ş Baltacı-Göktalay, M Bulunuz, J Kesner, ...
HU Journal of Education 1, 191-203, 2013
492013
Effects of formative assessment probes integrated in extra-curricular hands-on science: Middle school students' understanding
N Bulunuz, M Bulunuz, H Peker
Journal of Baltic Science Education 13 (2), 243, 2014
482014
Level of inquiry as motivator in an inquiry methods course for preservice elementary teachers
M Bulunuz, OS Jarrett, L Martin‐Hansen
School Science and Mathematics 112 (6), 330-339, 2012
382012
İlkokullarda gürültü kirliliğinin düzeyi, etkileri ve kontrol edilmesine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi
M BULUNUZ, N Bulunuz, ÖF TAVŞANLI, AY ORBAK, N Mutlu
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (3), 661-671, 2018
352018
Akusti̇k i̇yi̇leşti̇rme yapilmiş bi̇r okulda gürültü düzeyi̇ni̇n değerlendirilmesi
M Bulunuz, N Bulunuz, JK TUNCAL
Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (4), 637-658, 2017
352017
Motivational qualities of hands-on science activities for Turkish preservice kindergarten teachers
M Bulunuz
Eurasia, 2012
332012
Achievement levels of middle school students in the standardized science and technology exam and formative assessment probes: A comparative study
N Bulunuz, O Tavsanli, M Bulunuz, F Karagoz
Journal of Education in Science Environment and Health 2 (1), 33-50, 2016
322016
The role of playful science in developing positive attitudes toward teaching science in a science teacher preparation program
M BULUNUZ
Eurasian Journal of Educational Research, 67-88, 2015
322015
Okul içi ve okul dışı gürültü düzeylerinin karşılaştırılması
H Akabay, M Bulunuz
Academy Journal of Educational Sciences 2 (1), 53-65, 2018
292018
Biçimlendirici değerlendirme sorusu kullanılarak lise öğrencilerine eylemsizlikle ilgili yapılan öğretimin değerlendirilmesi
M Bulunuz, N Bulunuz
Journal of Inquiry Based Activities 6 (2), 50-62, 2016
262016
Play in the Sandpit: A University and a Child-Care Center Collaborate in Facilitated-Action Research.
O Jarrett, S French-Lee, N Bulunuz, M Bulunuz
American Journal of play 3 (2), 221-237, 2010
262010
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GeçmiĢ Öğretim Kademelerindeki Bilimsel AraĢtırma Projesi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
M Bulunuz
252011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20