Esra Özkan Yazgan
Esra Özkan Yazgan
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Metaphorical reasoning and the design behavior of “pre-architects”
E Özkan Yazgan, A Akalın
International Journal of Technology and Design Education 29 (5), 1193-1206, 2019
22019
THE COMPREHENSION OF PLACE AWARENESS IN A HISTORICAL CONTEXT: METAPHORS IN ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION
EÖ YAZGAN, A AKALIN
1*2019
State support policy concerning the conservation of traditional architectural heritage in Safranbolu, Turkey
ÜN Cabbar, E Özkan Yazgan
The Historic Environment: Policy & Practice 7 (2-3), 202-212, 2016
12016
Anıtsal Kültür Varlıklarının Müze Olarak Kullanımına Yönelik Yaklaşımın İstanbul İbrahim Paşa Sarayı Örneğinde İrdelenmesi
EÖ Yazgan
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
12011
Describing the historical and technical context of mill buildings around 1900: The Whiting Foundry Equipment Company Complex in Harvey, Ill
E Özkan Yazgan, T Boothby
2020
Describing the historical and technical context of mill buildings around 1900: The Whiting Foundry Equipment Company Complex in Harvey, Ill.
T Özkan Yazgan, Esra, Boothby
Construction History-International Journal of the Construction History …, 2020
2020
Olağanüstü evrensel değer bağlamında özgünlük ve bütünlük: Safranbolu, Eski Çarşı
EB Özeren, E Özkan Yazgan, A Akalın
Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 1-33, 2020
2020
Üsküp Mustafa Paşa Camisi'nin Restorasyon Süreci-Restoration Process of Mustafa Pasha Mosque in Skopje
B AKSULU, M İBRAHİMGİL, Ö SAĞIROĞLU, E ÖZKAN YAZGAN
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2018
2018
Ankara Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü
E Özkan Yazgan, G Urak
DOCOMOMO 2018 Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIV, 2018
2018
Tarihi Yapıların Müze Olarak Kullanımına Yönelik Bir Yöntem Önerisi
E Özkan Yazgan
2017
Kolektif Belleğin Sürekliliği Bağlamında "Korunan" Tarihi Yapıların "Değişen" Adları
E Özkan Yazgan, FS Akbulut
Koruma, Geçmiş-Bugün-Gelecek Arasındaki Diyalog, 2017
2017
City of Safranbolu (Turkey):Financing tools for restoration and maintenance in World Heritage Sites
N Cabbar, E Özkan Yazgan
WORLD HERITAGE SITES IN A NATIONAL CONTEXT THE IMPLEMENTATION OF THE 1972 …, 2015
2015
Strengthening of the Timber Roof of the Second Turkish National Assembly Building in Ankara
S Toker Beeson, E Özkan Yazgan, Aİ Ünay
9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, 2014
2014
From Brukner Apartment to Museum of Innocence: An Unusual Adaptive Reuse Within the Intersection of Fact and Fiction
İ Küçük Yımaz, E Özkan Yazgan
Environment and Design 2014, 2014
2014
Harvey, Illinois: The Development of a Late 19th Century Industrial Suburb
E Özkan Yazgan, T Boothby
Society for Industrial Archeology 42nd Annual Conference, 2013
2013
Kültür Varlıklarına Yönelik Bir Kullanım Sürecinde Değerlendirme Yöntemi; Davranışsal Performans Düzeyi Olarak Çevresel Algı
E Özkan Yazgan, C Hersek
ODTÜ Uluslararası Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu, 2010
2010
1939 Depreminin Gölgesinde Endüstrileşme Çabaları ve Erzincan’ın Kent Kurgusundaki Etkileri
M Keçeci, E Boyacıoğlu, E Özkan Yazgan
Learning from Built Environment, Architectural Heritage as Knowledge of Past
E Özkan Yazgan
Tarihselliği Yeniden Üretme Aracı Olarak “Kentsel Dönüşüm”: Terminolojik Bir Tartışma
E ÖZKAN YAZGAN
From Brukner Apartment to Museum of Innocence An Unusual Adaptive Reuse Within the Intersection of Fact and Fiction
İ Yılmaz, E Özkan Yazgan
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20