fatma zeynep altıner
fatma zeynep altıner
marmara üniversitesi hukuk fakültesi araştırma görevlisi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tüketicinin Korunması Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Bu Gelişimin Türk Hukukuna Yansıması
FZA YOLCU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 24 (2 …, 2018
62018
İşverenin İş kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Maddi Tazminat Yükümlülüğü
FZ Altıner
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13 (3-4), 265-289, 2009
42009
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un İspat Yüküne İlişkin Getirdiği Düzenleme
S HELVACI, FZA YOLCU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 24 (2), 804-822, 2018
32018
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Konut Satışlarında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu
FZ ALTINER YOLCU
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2018
22018
Temsil
FZ ALTINER
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2009
22009
Yetkisiz Temsil
FZ ALTINER
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2009
22009
Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Güven Sorumluluğuna İlişkin BGE 130 III 345 No. lu Federal Mahkeme Kararının İncelenmesi
FZ ALTINER
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C 17, 1-2, 0
2
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a Göre Konut Satışlarında Satıcının Ayıplardan Sorumluluğu
FZ Altıner Yolcu
marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, 2018
2018
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Satıcının Ayıptan Sorumluluğu
FZA Yolcu
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
2018
6502 SAYILI TKHK ÇERÇEVESİNDE TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ESER TESLİM SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK İÇİN UYGULANACAK HÜKÜMLER
FZ ALTINER YOLCU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22 (3 …, 2016
2016
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Temerrüt İçin Gereken İhtar Hususunda Öngördüğü Değişiklikler
fatma zeynep altıner
Prof. Dr. Mustafa DURAL'a Armağan, 37-73, 2013
2013
Bilgi vermeden dolayı üçüncü kişiye karşı güven sorumluluğuna ilişkin bge 130 ııı 345 no. lu federal mahkeme kararının incelenmesi
FZ Altıner
Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2011
2011
soybağının reddi davasında biyolojik baba
FZA Yolcu
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2), 249-286, 0
İsviçre Federal Mahkemesinin Kapıdan Satış Sözleşmelerinde Cayma Hakkının Kullanılması İle Doğacak İade Taleplerinin Hukuki Niteliğine Ve Bu Taleplere Uygulanacak Zamanaşımı …
FZA YOLCU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 (2), 541-564, 0
6502 SAYILI TKHK ÇERÇEVESİNDE TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ESER TESLİM SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK İÇİN UYGULANACAK HÜKÜMLER
FZA YOLCU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22 (3 …, 0
BİLGİ VERMEDEN DOLAYI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI GÜVEN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN BGE 130 III 345 NO. LU FEDERAL MAHKEME KARARININ İNCELENMESİ
FZ ALTINER
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 17 (1-2 …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16