Follow
M. Sinan Temurlenk
M. Sinan Temurlenk
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevreye uyarlanmiş Kuznets eğrisi: Türkiye üzerine bir uygulama
S Başar, MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 1-12, 2007
1492007
Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
K Özden, MS Temurlenk, S Başar
Review of Social, Economic & Business Studies 11 (12), 1-20, 2008
1102008
Türkiye’de kamu harcamaları ve büyüme ilişkisi: sınır testi yaklaşımı
S Başar, A Hayati, MS Temurlenk, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 301-314, 2009
632009
Investigating crowding-out effect of government spending for Turkey: A structural VAR approach
S Başar, MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 95-104, 2007
422007
Türkiye’nin temel makro ekonomik değişkenlerinin bütünleşme dereceleri üzerine bir araştırma
MS Temurlenk, S Oltulular
Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi 24, 25, 2007
332007
Hisse senedi fiyatı-işlem hacmi arasındaki granger nedensellik: İMKB'de hisse bazlı bir analiz
B Elmas, MS Temurlenk
İ MKB Dergisi 11 (43), 1-15, 2009
312009
Volatility spillovers between world oil market and sectors of BIST
A Sattary, MS Temurlenk, A Bilgiç, AK Çelik
Asian Social Science 10 (8), 156, 2014
252014
Türkiye’de hanehalkı tüketim harcamalarının doğrusal harcama sistemi yaklaşımıyla analizi.
H Özer, MS Temurlenk
241999
TÜRKİYE'DEKİ İSTATİSTİK BÖLGELERİN KIŞI BAŞINA DÜŞEN GELİR AÇISINDAN HİYERARŞİK VE HİYERARŞİK OLMAYAN KÜMELEME ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: 1965-2001
Ö YILMAZ, MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2), 75-92, 2010
232010
Türkiye’de iktisadi dalgalanmaların analizi: bir yapısal VAR modeli uygulaması
MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12 (1), 55-70, 1998
231998
Vektör Otoregresyon Modeli: Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan İstikrar Politikalarının Etkinliği Üzerine Bir Uygulama
MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İİBF Yayın, 1998
211998
TÜRKİYE İÇİN ENFLASYONU HIZLANDIRMAYAN İŞSİZLİK ORANI (NAIRU) TAHMİNİ
MS Temurlenk, S Başar
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (1), 71-83, 2012
192012
Environmental Kuznets curve: an empirical analysis for Turkey
S Başar, MS Temurlenk
Journal of Economics and Administrative Sciences 21 (1), 1-12, 2007
172007
Türkiye’deki illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyeleri: 2008–2016 dönemi
MS Temurlenk, A Hayri
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (4), 1115-1135, 2019
142019
Weak and Strong Form Tests for Purchasing Power Parity: Evidence From Turkey
MS Temurlenk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (1), 1999
131999
Determination of the impact of parks and playgrounds on house prices in the city of Erzurum, Turkey.
H Yılmaz, Z Bulut, MS Temurlenk, P Yesıl
International Journal of Natural and Engineering Sciences 2 (1), 47-51, 2008
112008
Türkiye ‘de Kamu Harcamaları ve Büyüme ĠliĢkisi: Sınır Testi YaklaĢımı/Government Spending and Economic Growth Relationship in Turkey: A Bound Testing Approach
S BaĢar, H Aksu, MS Temurlenk, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 301-314, 2009
102009
An analysis of the Pollution Haven Hypothesis in the context of Turkey: A nonlinear approach
MS Temurlenk, A Lögün
Economics and Business Review 8 (1), 5-23, 2022
82022
Government spending and economic growth relationship in Turkey: A bound testing approach
S Başar, H Aksu, MS Temurlenk, Ö Polat
Ataturk University Journal of Graduate School of Social Sciences 13 (1), 301-314, 2009
72009
BRICS ÜLKELERİNDE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ: EŞİKLİ EŞBÜTÜNLEŞME VE EŞİKLİ GRANGER NEDENSELLİK.
MS TEMURLENK, A LÖGÜN
Journal of International Social Research 14 (78), 2021
62021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20