Takip et
ismet gocer
ismet gocer
adu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı, dış ticaret dengesi ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri
İ Göçer
Maliye Dergisi 165 (2), 215-240, 2013
3122013
Türkiye’de cari açığın nedenleri, finansman kalitesi ve sürdürülebilirliği: ekonometrik bir analiz
İ Göçer
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 8 (1 …, 2013
1752013
The effects of foreign direct investment on R&D and innovations: Panel data analysis for developing Asian countries
L Erdal, İ Göçer
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 749-758, 2015
1432015
Seçilmiş OECD ülkelerinde cari işlemler açığının sürdürülebilirliği: Yatay kesit bağımlılığı altında çoklu yapısal kırılmalı panel veri analizi
İ Göçer, M Mercan, H Hotunluoğlu
Maliye dergisi 163, 449-467, 2012
1062012
The effect of openness on economic growth for BRIC-T countries: Panel data analysis
M Mercan, I Gocer, S Bulut, M Dam
Eurasian Journal of business and economics 6 (11), 1-14, 2013
1002013
ARAP BAHARI'NIN NEDENLERI, ULUSLARARASI ILISKILER BOYUTU VE TÜRKIYE'NIN DIS TICARET VE TURIZM GELIRLERINE ETKILERI
İ Göçer, S Çinar
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2015
942015
KREDİ HACMİ ARTIŞININ CARİ AÇIĞA ETKİSİ: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
İ Göçer, M Mercan, O Peker
Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 1-17, 2013
872013
Okun yasası: Türkiye üzerine bir uygulama
İ Göçer
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 1 (1), 1-12, 2015
752015
Ekonomik büyüme ile vergi gelirleri arasındaki ilişki: Sınır testi yaklaşımı
İ Göçer, M Mercan, Ş Bulut, MM Dam
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28, 97-110, 2010
732010
2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN NEDENLERİ VE SEÇİLMŞ ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ
İ Göçer
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 17 (1), 2012
702012
The socio-economic determinant of tourism demand in Turkey: A panel data approach
Ş Görmüş, İ Göçer
International Research Journal of Finance and Economics 55 (1), 88-99, 2010
692010
Bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar destekli öğretimin dünyada ve Türkiye’de uygulamaları
M Mercan, A Filiz, İ Göçer, N Özsoy
Şanlıurfa: Akademik Bilişim, 369-372, 2009
692009
Yabancı doğrudan yatırımların istihdam üzerindeki etkisi: Türkiye, Çin ve Hindistan örneğinde çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme analizi
İ Göçer, O Peker
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 21 (1), 107-123, 2014
632014
Seçilmiş OECD Ülkelerinde Bütçe Açiklarinin Sürdürülebilirliği: Yatay Kesit Bağimliliği Altinda Panel Eş–Bütünleşme Analizi
İ Göçer
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (30), 5086-1, 2013
632013
Genişletilmiş Marshall-Lerner koşulu çerçevesinde reel döviz kuru değişimlerinin Türkiye'nin dış ticaret performansına etkileri: Çoklu yapısal kırılmalı zaman serisi analizi
İ Göçer, B Elmas
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi 7 (1), 137-157, 2013
592013
Bankacilik Sektörü Kredilerinin Istihdam ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Ekonomisi Için Çoklu Yapisal Kirilmali Eş Bütünleşme Analizi
İ Göçer, M Mercan, M Bölükbaş
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (2 …, 2015
532015
Yabancı doğrudan yatırımların Türkiye’deki işsizliğe etkisi: Sınır testi yaklaşımı
O Peker, İ Göçer
Ege Akademik Bakış 10 (4), 1187-1194, 2010
532010
The Effect of Financial Development on Economic Growth in BRIC–T Countries: Panel Data Analysis.
M Mercan, İ Göçer
Journal of Economic & Social Studies (JECOSS) 3 (1), 2013
502013
Teknolojik ilerlemenin belirleyicileri: NIC ülkeleri için panel eşbütünleşme ve panel nedensellik analizleri
İ Göçer
Maliye Finans Yazıları 100 (1), 116-141, 2013
422013
Dogrudan Yabanci yatirimlarin Türkiye'nin ihracat performansina etkileri: Ekonometrik bir analiz
I Gocer, S Bulut, MM Dam
Business and Economics Research Journal 3 (2), 21, 2012
422012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20