Takip et
Bülent Alan
Bülent Alan
Anadolu Üniversitesi'nde Öğretmen Eğitimcisi
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Maximizing the benefits of project work in foreign language classrooms
B Alan, FL Stoller
English teaching forum 43 (4), 10-21, 2005
3772005
Novice teachers' perceptions of an in-service teacher training course at Anadolu University
B Alan
PQDT-Global, 2003
542003
Critical friendship in self-study
B Alan, H Sarıyev, HF Odabası
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 9 (1), 316-334, 2021
202021
Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma+
B Alan
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 4 (1), 7-25, 2016
172016
Combining the old and the new: Designing a curriculum based on the taba model and the global scale of English
B Aydın, MM Unver, B Alan, S Sağlam
Journal of Language and Linguistic Studies 13 (1), 304-320, 2017
142017
Can CELTA qualification be the new bridge between pre-service and in-service education?: Perceptions of in-service teachers
B Aydın, S Sağlam, B Alan
ELT Research Journal 5 (2), 2016
142016
Continuous professional development for novice teachers of English
B Alan
US-China Education Review B 5 (8), 527-534, 2015
122015
Determining generic teacher competencies: A measurable and observable teacher competency framework
B Alan, M Güven
International Journal of Psychology and Educational Studies 9 (2), 308-331, 2022
102022
Eğitim durumlarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesi
M Güven, B Alan
Pegem Atıf İndeksi, 334-362, 2017
102017
Re-discovery of the self through personal experience methods: A narrative self-study
B Alan
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 7 (2), 470-494, 2019
92019
An analysis of teachers’ and students’ perceptions on the use of smart boards in foreign language classrooms
İ İstifçi, AD Keser, R Serpil, MA Önal, B Alan, S Türkyılmaz
Turkish Online Journal of English Language Teaching 3 (2), 83-110, 2018
92018
Self-study as a qualitative research methodology in teacher education
B Alan
Journal of Qualitative Research in Education 4 (1), 7-25, 2016
72016
Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin Anadolu Üniversitesindeki bir hizmet içi eğitim kursuna yönelik algılamaları
B Alan
Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2003
72003
THE ROLE OF INDUCTION PROGRAM IN NEWLY RECRUITED TEACHERS’ADAPTATION TO A NEW TEACHING ENVIRONMENT: A CASE FROM ANADOLU UNIVERSITY
S Sağlam, A Bülent
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (67), 1092-1108, 2018
52018
Gregorc Öğrenme Stili Sınıflaması ve Öğrenme-Öğretme Durumlarının Gregorc Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenmesi
A Bülent
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (3), 1-12, 2018
42018
The effect of explicit instruction of summarizing strategy on students’ summarizing skills
B Alan
Journal of Teacher Education and Educators 5 (3), 315-334, 2016
32016
An international concept confusion: A document analysis on the concepts of competence, competency and competent
B Alan, M Güven
Anadolu Journal of Educational Sciences International 12 (1), 271-293, 2022
22022
Bireysel araştırmada eleştirel arkadaşlık
A Bülent, H SARIYEV, HF ODABAŞI
Journal of Qualitative Research in Education, 2021
22021
İngilizce hazırlık okulu öğretim programı geliştirme sürecinde felsefi düşünce eksikliğinin eleştirel analizi
B Alan
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 7 (13), 67-88, 2017
22017
Reflective and Clinical Teacher Education: A Model Proposal towards Application
B Alan, M Güven
Journal of Theoretical Educational Science 15 (4), 788-815, 2022
12022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20