Pınar Göktaş
Pınar Göktaş
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kuşakların Siyasal İletişim Kültür ve Liderlik Açısından Değerlendirilmesi
P Göktaş
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2015
152015
Siyasi Liderlerden Beklenen Liderlik ve İletişim Tarzları: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma
P Göktaş, İH ÇARIKÇI
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71 (3), 855-888, 2016
122016
TÜRKİYE’DE DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BULUT BİLİŞİM
P GÖKTAŞ, H BAYSAL
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2018
102018
Y Kuşağının İletişim Sorunlarının Analizi ve Çözüm Önerileri: Süleyman Demirel Üniversitesi MYO Örneği
P Göktaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 3 (11 …, 2016
72016
Z kuşağındaki mülteci öğrencilerin kültürel iletişim farklılıklarının değerlendirilmesi üzerine bir araştırma: Gürkan İmam Hatip Ortaokulu örneği
P Göktaş
Türk Dünyası Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 32-38, 2016
62016
Y kuşağının insan kaynakları yönetiminde yeni bir model: Mutluluk yönetimi
P Göktaş
Akademik Bakış Dergisi 58, 560-572, 2016
52016
The Investigation of Employer Adoption of Human Resource Information Systems at University Using TAM
P Göktaş, Y Akgül
Structural Equation Modeling Approaches to E-Service Adoption, 1-27, 2019
42019
Y KUŞAĞININ ENGELLİ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ.
G BULGAN, P GÖKTAŞ
Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi 7 (15), 2016
42016
SESSİZ MİLYONLARIN SÖZCÜSÜ SÜLEYMAN DEMİREL’İN SÖYLEMLERİNİN YÜKSEK-DÜŞÜK BAĞLAMLI İLETİŞİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
P GÖKTAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
32016
KUŞAKLARIN KARİYER YAKLAŞIMLARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
P Göktaş
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2017
22017
TURİZM SEKTÖRÜNDE ENGELLİLER İLE İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
P Göktaş, G Bulgan
Erciyes İletişim Dergisi 4 (3), 2016
22016
The evaluation of generation in terms of political communication culture and leadership
P GÖKTAŞ, İ ÇARIKÇI
22015
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL TRAITS AND ENTREPRENEURSHIP TENDENCY: A RESEARCH ON STUDENTS AT SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY
P GÖKTAŞ, E KAZAFEROĞLU
1*2018
IRAK UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN KARİYER DEĞERLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
P GÖKTAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 104-137, 2018
12018
Bankacılık sektöründe insan kaynakları yönetimi açısından yetenek yönetimi üzerine bir araştırma
P Göktaş, K Çetinceli
International Journal of Social Sciences and Education Research 3 (3), 720-733, 2015
1*2015
Dede Korkut hikâyelerinin liderlik özellikleri üzerine bir araştırma
H Baysal, P Göktaş
International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (2), 439-452, 2015
12015
Havalimanı karbon akreditasyonu süreci uygulamalarının iyileştirilmesinde hata türü ve etkileri analizinin kullanılması üzerine bir araştırma
P GÖKTAŞ
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010
12010
KIRSAL BÖLGELERDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK YEŞİL GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI-GREEN ENTREPRENEURSHIP APPLICATIONS TO INCREASE WOMEN ENTREPRENEURS IN RURAL REGIONS
P GÖKTAŞ, G YILDIRIM
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (28 …, 0
1
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
P Göktaş, E Kazaferoğlu
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 0
1
HE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL TRAITS AND ENTREPRENEURSHIP A RESEARCH ON STUDENTS AT SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY
P GÖKTAŞ, E KAZAFEROĞLU
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20