GÜLŞEN ÇETİN AYDIN
GÜLŞEN ÇETİN AYDIN
kmu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
X ve Y kuşağı: Çalışmanın anlamında bir değişme var mı?
O Başol, G Çetin Aydın
Electronic Journal of Vocational Colleges, 2014
1442014
X ve Y kuşağı: Çalışmanın anlamında bir değişme var mı?
O Başol, G Çetin Aydın
Electronic Journal of Vocational Colleges, 2014
1442014
X VE Y KUŞAĞI: ÇALIŞMANIN ANLAMINDA BİR DEĞİŞME VAR MI?
GÇ AYDIN, O BAŞOL
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 4 (4), 1-15, 2014
92014
Kadına Yönelik Şiddetin Dünü, Bugünü, Yarını: Kestirim Tabanlı Bir Araştırma
S Aytaç, FS Eteman, GÇ Aydın, B Reçber, HK Sezen
Sosyoloji Konferanslari, 275, 2016
72016
Hemşirelerde Algılanan Stres ve Stres Semptomlarının İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkisi
G Çetin Aydın, S Aytaç, Y Şanlı
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 526-538, 2020
22020
Hemşirelerde Algılanan Stres ve Stres Semptomlarının İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkisi
S Aytaç, G Çetin Aydın, Y Şanlı
5th International Scientific Research E-Congress (IBAD - 2020), 183, 2020
22020
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PULL AND PUSH FACTORS ON BRAIN DRAIN: AN EXAMPLE OF TURKEY
S Aytaç, G Çetin Aydın
Journal of Social Economics Research 6 (2), 74-84, 2019
12019
The Status Of Women In Working Life In Turkey
G ÇETİN AYDIN, S AYTAÇ
Social Sciences Studies Journal 6 (55), 292-300, 2020
2020
Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri ve Toplumun Kadına Bakışı
S AYTAÇ, G ÇETİN AYDIN
19. ÇEEİ Kongresi- Emeğin ve Sendikacılığın Geleceği, 2019
2019
ENGELLİ BİREYLERİN GÖZÜNDEN ÇALIŞMA HAYATI, SORUNLAR VE BEKLENTİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
G ÇETİN AYDIN, S AYTAÇ
ENGELLİLERİN İSTİHDAMI VE SOSYAL KORUMA 33, 71-86, 2019
2019
FROM THE PAST TO THE PRESENT, LABOR AND INDUSTRY 4.0 IN INDUSTRIAL TRANSFORMATION
G ÇETİN AYDIN, S AYTAÇ
The First International Symposium on Security and Strategic Studies …, 2019
2019
FROM THE PAST TO THE PRESENT, LABOR AND INDUSTRY 4.0 IN INDUSTRIAL TRANSFORMATION
GÇ AYDIN, S AYTAÇ
Birinci Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Sempozyumu: Türkiye …, 2019
2019
Birinci Dünya Savaşı Sonrası Yaşanan Gelişmeler Işığında İş Bırakma Eylemleri ve Grevler Üzerine Bir Değerlendirme
GÇ AYDIN
III. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi Birinci Dünya Savaşı ve …, 2019
2019
Evde Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetlerinin Toplumsal Etkinliği Üzerine Bir İnceleme
G Çetin Aydın, S Aytaç
Kadın Araştırmaları Dergisi 5 (2), 263-289, 2019
2019
Kültürel Yaşama Katılım Hakkı Boyutuyla Bireylerin Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Katılımı: Aydın İli Özelinde Genel Bir Değerlendirme
GÇ AYDIN
Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, 2019
2019
KADINA YÖNELIK ŞIDDETIN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI: KESTIRIM TABANLI BIR ARAŞTIRMA.
S AYTAÇ, FS ETEMAN, GÇ AYDIN, B REÇBER, HK SEZEN
Journal of Sociological Studies/Sosyoloji Konferanslari, 2016
2016
PAST, PRESENT AND FUTURE OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: A RESEARCH BASED ON FORECASTING
S AYTAÇ, FS ETEMAN, GÇ AYDIN, B Recber, HK SEZEN
Sosyoloji Konferansları, 275-297, 2016
2016
Çalışma Hayatına İlişkin İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Önlemleri
G ÇETİN
15. Ulusal Ergonomi Kongresi- Değişen Dünya Ekonomisi ve Ergonomi, 109-119, 2011
2011
Kişinin İş İle Uyumu: Yöneticiler ve Yönetici Adayı Üniversite Öğrencilerinin Değer Yargılarının Karşılaştırılması
O Başol, G Çetin
15. Ulusal Ergonomi Kongresi-Değişen Dünya Ekonomisi ve Ergonomi, 2011
2011
İş Yaşamında Kadına Karşı Psikolojik Taciz Davranışı
G Çetin, T Safarova
Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, 92-103, 2009
2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20