Takip et
Oktay Emir
Oktay Emir
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yabancı turistlerin satın alma karar sürecinde kültürel varlıkların etkisi: Konya örneği
E Oktay, A Ali
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 203-219, 2010
852010
Otel işletmelerinde müşterilerin hizmet beklentileri ve memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi: Antalya’da bir araştırma
O Emir
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmış Doktora …, 2007
79*2007
TURİZM ALANINDA ÖNLİSANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN STAJ ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
E Oktay, E Pelit, S Arslan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9 (33), 141-165, 2010
732010
Turizm işletmeciliği ve otelcilik programı öğrencilerinin staj uygulamaları hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği
O Emir, S Arslan, Ş Kılıçkaya
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008
732008
ÜÇ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E Oktay, G KILIÇ, E Pelit
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2010
722010
Çocuklu ailelerin otel işletmesi seçiminde etkili olan faktörler: Afyonkarahisar’da bir uygulama
E Oktay, A Pekyaman
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 17 (2), 159-181, 2010
592010
Customer complaints and complaint behaviours in Turkish hotel restaurants: An application in Lara and Kundu areas of Antalya
O Emir
African Journal of Business Management 5 (11), 4239-4253, 2011
582011
Perceived importance of attributes on hotel guests' repeat visit intentions
O Emir, M Kozak
Tourism: An International Interdisciplinary Journal 59 (2), 131-143, 2011
532011
Determinants of customer satisfaction with thermal hotels
O Emir, S Saraçli
Anatolia–An International Journal of Tourism and Hospitality Research 22 (01 …, 2011
492011
Otel işgörenlerinin iş doyumlarının önemi ve akçakoca’da yerleşik yıldızlı otel işletmeleri işgörenleri üzerinde bir uygulama
CG Uçkun, E Pelit, O Emir
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1, 39-59, 2004
462004
Otel Isletmelerinin Pazarlanmasinda Seyahat Acentalarinin Rolü: Otel Isletmeleri Tarafindan Bir Degerlendirme/The Role of the Travel Agencies in Marketing of Hotel Managements …
O Emir
Ege Akademik Bakis 10 (4), 1245, 2010
452010
Afyonkarahisar’ın termal turizm imajı üzerine bir değerlendirme
O Emir, G Durmaz
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 20 (1), 25-32, 2009
442009
A study of the relationship between service atmosphere and customer loyalty with specific reference to structural equation modelling
E Oktay
Economic research-Ekonomska istraživanja 29 (1), 706-720, 2016
392016
Destinasyonların toplantı turizmi amaçlı pazarlanmasında kongre ve ziyaretçi bürolarının rolü: İstanbul kongre ve ziyaretçi bürosu örneği
A Baytok, HH Soybali, E Oktay
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9-22, 2010
322010
The effect of training on vocational high school students in their professional development
O Emir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 106, 2724-2738, 2013
302013
Otel İşletmelerinde İşgören Tatmini ve Afyon’da Yerleşik Yıldızlı Oteller Örneği, 1
O Emir, A Baytok
Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 251-267, 2004
242004
Beş yıldızlı termal otel işletmesi yöneticilerinin müşteri değeri algılarının belirlenmesi: Afyonkarahisar’da bir uygulama
E Oktay, S Çelik
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 17 (1), 69-81, 2010
232010
Müşterilerin memnuniyet düzeyleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişki: Antalya’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama
O Emir, İ Kılıç
Journal of Yaşar University 21 (6), 3598-3621, 2011
202011
Determination of the thermal hotel location: application of analytic hierarchy process
O Emir, S Saraçli
Tourism and Hospitality Management 20 (1), 71-83, 2014
182014
Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması
İ KILIÇ, E Oktay, G KILIÇ
İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya 4 (1), 31-38, 2011
182011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20