Follow
İbrahim GÜRSES
İbrahim GÜRSES
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Erikson’un psiko-sosyal gelişim dönemleri teorisi açısından kuşaklararası din eğitimi ve iletişiminin önemi
İ Gürses, MA KILAVUZ
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2), 153-166, 2011
2102011
Dindarlık ve kişilik
İ Gürses
Emin Yayınları, 2010
1012010
Önyargının nedenleri
İ Gürses
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 (1), 143-161, 2005
902005
Kölelik ve özgürlük arasında din: Üniversite öğrencileri üzerinde sosyal psikolojik bir araştırma
İ Gürses
Arasta Yayınları, 2001
832001
Jung’cu Arketip Teorisi Bağlamında Tasavvufî Öykülerin Değerlendirilmesi: Sîmurg Örneği
İ Gürses
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (1), 77-96, 2007
772007
Kuşakların ahlâkî değerleri birlikte öğrenmesi: Kohlberg’in ahlâkî gelişim kuramı açısından bir değerlendirme
İ Gürses, MA Kılavuz
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25 (1), 97-117, 2016
592016
Yükleme teorisi ve din ilişkisi üzerine bir değerlendirme
İ Gürses
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2), 359-377, 2008
472008
Dindarlık ile ilgili tutumlar ve otoriteryen kişilik ilişkisi
İ Gürses
H. Hökelekli.(Editör). Gençlik din ve değerler psikolojisi. İstanbul: Dem …, 2006
352006
MERHAMETİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
B DALGALI, İ GÜRSES
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (1), 181-204, 2018
332018
İnternet kullanımı ve ergenlerin dini gelişimleri üzerine bir araştırma
İ Gürses, İRK Esra
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (1), 109-135, 2018
242018
Din eğitimi kişilik ilişkisi üzerine bir araştırma
İ Gürses
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (2), 79-122, 2007
222007
Dogmatik zihnin bazı özellikleri
İ Gürses
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11 (1), 2002
192002
Ergenlerde anlamsızlık ile ilgili problemlere dinin etkisi üzerine değerlendirmeler
Y Kuruçay, İ Gürses
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (1), 87-111, 2018
122018
Sûfî kişilik psikolojisi: Melâmiler örneği
İ Gürses
Hece Yayınları ve Dergileri, 2020
112020
Dindarlık ve Kişilik (2. Baskı)
İ Gürses
Bursa: Emin Yayınları, 2017
82017
Kuşakların ahlaki değerleri birlikte öğrenmesi: Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramı açısından bir değerlendirme
NA Kılavuz, İ Gürses
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25 (1), 97-117, 2009
82009
Çağdaş kişilik teorileri ve İslami kişilik modelinin karşılaştırılması (üniversite öğrencileri üzerinde sosyal psikolojik bir araştırma)
İ Gürses
Uludağ Üniversitesi, 1999
81999
Aile krizleri karşısında aile yılmazlığı üzerinde dinin etkisi: Dindar aileler örneği
V TEKDEMİR, İ GÜRSES
Kocaeli İlahiyat Dergisi 4 (2), 253-295, 2020
52020
Elmalı'lı Tefsiri'nde insan ve davranışı
İ Gürses
Uludağ Üniversitesi, 2001
42001
Elmalılı tefsirinde psikoloji konuları
İ Gürses
Uludağ Üniversitesi, 1990
41990
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20