Selman CAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Bilinmeyen aktörleri ve olayları ile son dönem Osmanlı mimarlığı
S Can
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2010
262010
Osmanlı Mimarlık Teşkilatının XIX. Yüzyıldaki Değişim Süreci ve Eserleri İle Mimar Seyyid Abdülhalim Efendi
S Can
, Doktora Tezi, , İstanbul, 2002
20*2002
Belgelerle Çırağan Sarayı
S Can
TC Kültür Bakanlığı, 1999
91999
Sanat Tarihinin Yazma ve Arşiv Kaynakları.
S CAN
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 7 (14), 559-570, 2009
4*2009
XIX. Yüzyıl Mimarları ve Ermeniler
S CAN
Türk Dünyası Araştırmaları, 39-49, 2007
32007
Mehmet Emin Ağa
S CAN
İslam Ansiklopedisi 28, 460-461, 2003
32003
AYASOFYA I. MAHMUD KÜTÜPHANESİ VE GEÇİRDİĞİ ONARIMLAR
S CAN, EY ALTUNBAŞ
2*2015
XIX. Yüzyılda Osmanlı Mimarlığının Teşkilat Yapısı ve Balyanlar
S CAN
150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu 1, 64-79, 2006
22006
Avrupa Sanatında Toprağın Sembolize Edilişi
S CAN
Sanat Dergisi, 131-141, 2003
2*2003
Arşiv Belgeleri Işığında Sarkis Balyan
S CAN
Sanat Dergisi, 91-97, 2007
1*2007
Beylerbeyi Sarayı Keşf-i Evvel Defteri
S CAN, P ŞAHİN
Vakıf Restorasyon Yıllığı, 124-157, 2017
2017
Ortaköy Camii Keşf-i Evvel Defterleri
S CAN, Z TUNÇ
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 198-239, 2016
2016
ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ’NİN 1847 SONRASI İNŞA SÜRECİ/The Construction Process of Hırka-i Şerif Mosque after 1847 in the Light of Archive Documents
S Can, P Şahin
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2015
2015
Çırağan Sarayı Mobilyalarının İmali
S CAN
Milli Saraylar Belgeler, 43-62, 2014
2014
Ermeni Meselesinin Kültürel Boyutu: Mimari Örneği
S CAN
Sevk ve İskanın 100 Yılında Türk Ermeni İlişkileri, 121-131, 2014
2014
Yıldız Hamidiye Camii’nin İnşası ve Mimarına İlişkin Yeni Bilgiler
selman CAN
Nurhan Atasoy'a Armağan, 59-67, 2014
2014
Yıldız Camii
S CAN
İslam Ansiklopedisi 43, 541-542, 2013
2013
Osmanlı Arması'nın Doğusu
S CAN
XVI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları …, 2012
2012
II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Mimarisi ve Sanat Anlayışı
S CAN
Devr-i Hamidi Sultan II. Abdülhamid, 23-43, 2011
2011
Balyanlar ve Dolmabahçe Sarayı Mimarı Sorunu
S CAN
Milli Saraylar Dergisi, 23-30, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20