Münevver Soyak (ORCID-ID 0000-0002-9872-0748
Münevver Soyak (ORCID-ID 0000-0002-9872-0748
Marmara Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Uluslararası turizmde son eğilimler ve Türkiye’de turizm politikalarının evrimi
M Soyak
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2013
662013
Kadin girişimciliği ve mikrofinans: türkiye deneyimi
M Soyak
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 129-144, 2013
332013
Türk turizm sektörünün yapısal analizi ve SWOT matrisine dayalı sektörel stratejiler
M Soyak
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi 10, 47-71, 2016
142016
Yeni ekonomi ve yansımaları
M Soyak
Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2004
132004
Rant Arama: Türk Tarım Sektöründe Destekleme Politikaları Yoluyla Aktarılan Rantlar Üzerine Bir İnceleme
M Soyak
Ekonomik Yaklasim 7 (23), 87-112, 1996
51996
COVID-19 PANDEMİSİNİN KİTLE TURİZMİNE OLASI ETKİLERİ VE TÜRKİYE’DE ALTERNATİF TURİZM TARZLARININ GELİŞME POTANSİYELLERİ
M Soyak
3rd INTERNATIONAL BILTEK CONFERENCE ON SCIENCE, TECHNOLOGY & CURRENT …, 2020
3*2020
“RANT” VE “RANT ARAMA”NIN EKONOMİ POLİTİĞİ: ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
M Soyak
Bilim ve Ütopya Dergisi, 2007
32007
Türk Otomotiv Sektörünün Gümrük ̇Birl̇iğ̇inin Ḋinaṁik ̇Etki̇leri Açısından Değerlendiṙ̇ilmesi
M Soyak
5TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, 2-3 November 2018 …, 2018
2018
TÜRKİYE’DE SANAYİ POLİTİKASI VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
M Soyak
Journal of Marmara Social Research/Marmara Sosyal Arastirmalar Dergisi, 2015
2015
“Özelleştirme Olgusu ve Türkiye’nin Özelleştirme Deneyimi Üzerine Bir Değerlendirme”,
Münevver Soyak
MEMLEKET Siyaset Yönetim, 2010
2010
Türkiye'de Patent Uygulamasının Sanayi ve Teknoloji Politikaları Açısından Analizi
MS Alkan Soyak
Legal Fikri Haklar Dergisi 10 (8), 23-30, 2010
2010
1930'lardaki Devletçi Sanayi Planları ve İktisat Politikası Anlayışına Etkileri: Geçmişten Günümüze Karşılaştırmalı Bir Analiz
MS Alkan Soyak
Bilim ve Ütopya 1 (180), 22-37, 2009
2009
Rant arama: Türkiye’de tarımsal destekleme politikaları yoluyla aktarılan rantlar üzerine bir inceleme
M Soyak
Ekonomik Yaklaşım, 1996
1996
RANT ARAMA VE X ETKİNSİZLİĞİ
M Soyak
Öneri Dergisi 1 (5), 145-149, 1996
1996
RANT’IN İKİ BOYUTU: RANT ARAYIŞI YE TEŞVİK OLARAK RANTLAR
M SOYAK
Öneri Dergisi 1 (3), 191-193, 1995
1995
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15