Follow
Zeynep.KAZANCI BAŞARAN
Zeynep.KAZANCI BAŞARAN
Verified email at erdogan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
KENT MARKASI VE İMAJININ BELİRLENMESİ: RİZE ÖRNEĞİ-DETERMINATION OF THE CITY BRAND AND IMAGE: RIZE SAMPLE CASE
MC Can, ZK Başaran
Öneri Dergisi 11 (42), 27-42, 2014
482014
Rize Üniversitesi Rize Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Öğrencilerinin İlgili Görüşleri
ZK Başaran, S Daştan, E Yılmaz, Ş Kolenoğlu, T Kadıoğlu
I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, 21-22, 2010
22010
Çok Değişkenli İstatistik Analiz Tekniklerinden Bulanık Konjoint Analizi ve Çay İşletmelerine Uygulanması
ZK Başaran
PQDT-Global, 2010
22010
HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİLERİN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE ARAŞTIRILMASI; RİZE’DEKİ BANKALAR ÖRNEĞİ: AN INVESTİGATİON OF FACTORS AFFECTİNG …
ZK BAŞARAN, MC CAN
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 4 …, 2017
12017
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ ve HASTANE TERCİH EDİLME NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI: RİZE ÖRNEĞİ
ZK BAŞARAN, MC CAN
The Journal of Academic Social Science 20 (20), 28-43, 2019
2019
HİZMET ODAKLILIĞIN UYGULAMALARINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLER TARAFINDAN NASIL ALGILANDIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: RİZE ÖRNEĞİ
ZK BAŞARAN, MC CAN
The Journal of Turk-Islam World Social Studies 2 (5), 197-212, 2019
2019
JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH
OZK BAŞARAN, MC CAN
SCIENCES 4 (12), 788-797, 2017
2017
Teknik Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması; Recep Tayyip Erdoğan …
M canan Can, OEK Başaran
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 364-394, 0
RİZE ÜNİVERSİTESİ RİZE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SINAVSIZ GEÇİŞ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
OZK BAŞARAN, ÖGS DAŞTAN, ÖE YILMAZ, ÖŞ KOLENOĞLU, ...
çay-lojistik-turizm
BÖ KİTABI
A RESEARCH ABOUT THE PERCEPTION OF CONSUMER’S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES: A CASE OF RIZE
MC CAN, ZK BAŞARAN
Üniversiteli Gençlerin Sosyal Medyayı Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Alan Araştırması; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği
M canan Can, OZK Başaran
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 395-426, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12