Follow
Muge Sen
Title
Cited by
Cited by
Year
3-6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
M Şen
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
762009
BİR TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI ÖRNEĞİ:“HAYDİ KAVRAM OYUNCAKLARIYLA OYNAYALIM”
Ç Dinçer, A Ergül, M Şen, B Çabuk
Kastamonu Education Journal 19 (1), 19-38, 2011
592011
Erken çocukluk eğitiminde oyun ve önemi
M Şen
Pegem Akademi, 2012
48*2012
Anaokuluna Devam Eden Altı Yaş Çocukların Motor Gelişimlerine Beden Eğitimi Çalışmalarının Etkisinin İncelenmesi
M Şen
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
412004
Okulöncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Öğretmen Formu'nun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
M Şen, M Arı
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 44 (2), 1-28, 2011
322011
Early childhood preservice teachers’ experiences with reflective journal writing
F Sahın, M Sen, C Dıncer
Eurasian journal of educational research 19 (84), 93-114, 2019
192019
Erken Çocukluk Ebeveyn Medya Aracilik Ölçeği Geliştirme Çalişmasi
M Şen, E Demir, N Teke, A Yımaz
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 228-265, 2020
182020
Okulöncesi dönem değerler eğitiminde öğretmenin ve okulun rolü
M ŞEN
T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, 2011
152011
Reduce and Reuse: Turkish Preschool Children’s Education For a Sustainable World.
G Haktanır, T Güler Yıldız, A Yılmaz, M Şen, Z Kurtulmuş, A Ergül
142011
Okul öncesi dönemde değerler eğitimi
A Arıkan, AF Ersoy, T Çengelci, B Dinç, HZ İnan, M Şen, GU Balat
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011
142011
Erken çocukluk eğitimi
G Güven, KE Azkeskin, Z Erdiller, D Şahin, BÜ Kürkçüoğlu, S Şahin, ...
Erken Çocukluk Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitim (2-50). Ankara, Pegem Akademi, 2014
122014
Okulöncesi öğretmen adaylarının “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi ile bu uygulamalara ilişkin görüşlerinin incelenmesi
A Acer, D., Şen, M. Ergül
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 45 (2), 205-229, 2012
10*2012
Reliability and validity study of the preschool social behavior scale-teacher form
M Şen, M Ari
Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences 44 (2), 1-28, 2011
102011
Ana okuluna devam eden 6 yaş çocukların motor gelişimlerine beden eğitimi çalışmalarının etkisinin incelenmesi
M Şen
Master Tezi (basılmamış). Ankara Üniversitesi, 2004
102004
Büyükanneler, büyükbabalar ve torunlar; birlikte yaşar, birlikte öğrenirler… V. Kalınkara, G. Akın (Ed.), IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi Bildiriler Kitabı içinde:(s. 137-150)
M Şen, G Haktanır
Ankara: Gazi Kitabevi, 2007
82007
Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Akran Formu: Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması.
M Şen, N Teke
Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 20, 2019
62019
Eğitim bilimleri bakış açısıyla eğitimin güncel sorunları ve çözüm önerileri
G Haktanır, Ç Dinçer, İ Turcan, G Küçükturan, M Şen
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları 194, 35-40, 2004
62004
Anaokuluna Devam Eden Altı Yas Çocukların Motor Gelisimlerine Beden Egitimi Çalısmalarının Etkisinin İncelenmesi
M Şen
FBE Ev Ekonomisi Abd Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2004
62004
Temel eğitimde değerler eğitimi kapsamında Türk ve yabancı animasyon filmlerinin incelenmesi
M Şen
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi …, 2020
52020
Yedi yaşındaki çocukların ahlaki yargılarının gelişimi
M Şen, F Alisinanoglu, G Haktanır
OMEP Dünya Konseyi Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı, 141-157, 2003
52003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20