Follow
Alper Kesten
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları
K Kıroğlu, A Kesten, C Elma
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 26-39, 2010
2682010
Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları
E Cevat, A Kesten, K KIROĞLU, EM Uzun, AN Dicle
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 (2), 231-252, 2010
1102010
Sosyal bilgiler dersinde müze ile eğitimin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği
Ş Egüz, A Kesten
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2012
81*2012
21. yüzyıl okuryazarlığı: Medya okuryazarlığına genel bir bakış ve sınıf içi etkinlikler [Literacy for the 21st century: An overview and orientation guide to media literacy …
E Thoman, T Jolls
Cev. C. Elma & A. Kesten) Ankara: Ekinoks Yayınevi, 2008
79*2008
Korona virüs sürecinde uzaktan eğitim: Temel eğitim bölümü öğretim elemanlarının görüşleri
N Şeren, E Tut, A Kesten
Turkish Studies 15 (6), 4507-4524, 2020
62*2020
Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi
A Kesten
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (3), 2125-2148, 2012
61*2012
İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin medya ve medya okuryazarlığı dersine ilişkin tutumları
C Elma, A Kesten, E MERCAN UZUN, Ş ÇINKIR, Ö Palavan, AN DİCLE
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 93-113, 2009
542009
Teachers' attitudes toward the use of technology in social studies teaching
E Kilinc, S Kilinc, M Kaya, E Başer, HE Türküresin, A Kesten
Research in Social Sciences and Technology 1 (1), 2016
382016
Üniversitede demokratik bir değer olarak hoşgörü
K Kıroğlu, C Elma, A Kesten, Ş Egüz
Journal of Social Studies Education Research 3 (2), 86-104, 2012
382012
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisi/The Learning Styles of Prospective Social Studies Teachers’ and the Relationship …
N Özdemİr, A Kesten
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1), 361-377, 2012
382012
Sosyal bilgiler öğretim programinin ölçmedeğerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği
A KESTEN, N ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 2010
322010
Language and education problems of international students in Turkey
A Kesten, K Kıroğlu, C Elma
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24, 65-85, 2010
322010
Topluma hizmet uygulamaları dersinin toplumsal bilinç kazandırmadaki etkisi
A Kesten, M Köçer, E Şule
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 393-410, 2014
302014
Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi
E Şule, A Kesten
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7 (3), 219-240, 2018
282018
Türkiye’de medya okuryazarlığı eğitimi: Medyanın işleyişi ve etik ilkeler açısından bir değerlendirme
C Elma, A Kesten, AN Dicle, EM Uzun
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (3), 1409-1458, 2010
18*2010
MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
E Cevat, A Kesten, AN Dicle, NA DİCLE, E MERCAN, Ş ÇINKIR, ...
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (36), 87-96, 2009
152009
Analysis of the missions of higher education institutions within the scope of third mission understanding
A Kesten
International Journal of Educational Methodology 5 (3), 387-400, 2019
132019
Medya okuryazarlığı dersi hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri
E Bütün, A Kesten
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 49-63, 2014
112014
Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretim elemanlarından beklentileri ve beklentilerinin karşılanma düzeyine ilişkin görüşleri
Ö ÖZÇAKIR SÜMEN, A KESTEN
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (1), 183-199, 2014
10*2014
KURUM YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
A Kesten, E Cevat, K KIROĞLU, AN Dicle, EM Uzun, Ö Palavan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10 (35), 45-63, 2011
102011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20