Alper Kesten
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları
K Kıroğlu, A Kesten, C Elma
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 26-39, 2010
1402010
Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları
E Cevat, A Kesten, K KIROĞLU, EM Uzun, AN Dicle
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 (2), 231-252, 2010
722010
Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının bakış açısıyla topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi
A Kesten
Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri 12 (3), 2125-2148, 2012
50*2012
21. yüzyıl okuryazarlığı: Medya okuryazarlığına genel bir bakış ve sınıf içi etkinlikler [Literacy for the 21st century: An overview and orientation guide to media literacy …
E Thoman, T Jolls
Cev. C. Elma & A. Kesten) Ankara: Ekinoks Yayınevi, 2008
44*2008
Sosyal Bilgiler dersinde müze ile eğitimin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği
E Şule, A Kesten
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 81-104, 2012
43*2012
İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin medya ve medya okuryazarlığı dersine ilişkin tutumları
C Elma, A KESTEN, E MERCAN UZUN, Ş ÇINKIR, Ö PALAVAN, ...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 93-113, 2009
392009
Üniversitede demokratik bir değer olarak hoşgörü
K Kıroğlu, C Elma, A Kesten, Ş Egüz
Journal of Social Studies Education Research 3 (2), 86-104, 2012
26*2012
Teachers' attitudes toward the use of technology in social studies teaching
E Kilinc, S Kilinc, M Kaya, E Başer, HE Türküresin, A Kesten
Research in Social Sciences and Technology 1 (1), 2016
232016
Sosyal bilgiler öğretim programinin ölçmedeğerlendirme boyutunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği
A KESTEN, N ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 2010
222010
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisi/The Learning Styles of Prospective Social Studies Teachers’ and the Relationship …
N Özdemİr, A Kesten
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1), 361-377, 2012
202012
Language and education problems of international students in Turkey
A Kesten, K Kırkoğlu, C Elma
Sosyal Bilimler Dergisi 24, 65-84, 2010
182010
Türkiye’de medya okuryazarlığı eğitimi: Medyanın işleyişi ve etik ilkeler açısından bir değerlendirme
C Elma, A Kesten, AN Dicle, EM Uzun
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (3), 1409-1458, 2010
16*2010
Topluma hizmet uygulamaları dersinin toplumsal bilinç kazandırmadaki etkisi
A Kesten, M Köçer, E Şule
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 393-410, 2014
122014
Medya okuryazarlığı dersinin okul müdürlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi
C Elma, A Kesten, E MERCAN UZUN, Ş ÇINKIR, Ö PALAVAN, AN DİCLE
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009 (36), 87-96, 2009
122009
Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi
E Şule, A Kesten
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7 (3), 219-240, 2018
112018
KURUM YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
A KESTEN, E Cevat, K KIROĞLU, AN DİCLE, EM UZUN, Ö PALAVAN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10 (35), 45-63, 2011
92011
The Effect of Teacher Training on the Learning Styles of Prospective Teachers of Social Studies.
N Özdemir, A Kesten, P Iskin
Universal Journal of Educational Research 5 (3), 396-407, 2017
72017
A Global Education Application in Turkey: A Product Marketing Activity.
S Egüz, C Öztürk, A Kesten
Universal Journal of Educational Research 6 (4), 638-646, 2018
62018
Pre-service teachers’ perceptions regarding the community service practices course
C Elma, A Kesten, K Kiroglu, EM Uzun, AN Dicle, O Palavan
Educational Administration: Theory and Practice 16 (2), 231-252, 2010
62010
A Case Study: Social Studies Preservice Teachers' Perceptons and Attitudes Toward Computer Technologies
A Kesten
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20