Follow
Ayşe Nur ELÇİ
Ayşe Nur ELÇİ
Research Assistant of Special Education, Gazi University
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Güzel sanatlar eğitimi bölümü öğretmen adaylarının engelli öğrencilere yönelik metaforik algıları (Gazi Üniversitesi Örneği)
E Dayı, G Açıkgöz, AN Elçi
Ankara Üniversitesi, 2020
322020
“Özel Eğitim Okul ve Sınıflarında Branş Derslerinin Yürütülmesinde Özel Eğitim ve Branş Öğretmenleri Arasındaki İş Birliği Çalışmalarının İncelenmesi
AN Elçi, E Dayı
72019
Metaphorical Perceptions of Preservice Teachers of Fine Arts Education towards Students with Special Needs (The case of Gazi University)
E Dayı, G Acikgoz, AN Elci
ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA …, 2020
12020
Harf Bilgisi ve Harf-Ses İlişkilendirmesi
G Açıkgöz, A Elçi, A Doğanay Bilgi, E Özmen
Nobel Yayınevi, 2023
2023
Sınıfa Girmeden Öğretmenliği Deneyimlemek: Özel Eğitim Öğretmen Adayları ve Uygulama Öğretim Elemanları Neler Söylüyor?
BK Betül YILMAZ ATMAN, Nilüfer ALTUN, Ayşe Nur ELÇİ
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 21 (3), 1257-1287, 2023
2023
Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerine yönelik uyarlamalar
AN Elçi, G Açıkgöz
Nobel Yayınevi, 2023
2023
Küçük Değişiklikler, Büyük Farklılıklar Kapsayıcı Okul Öncesi Sınıflar İçin Öğretimsel Uyarlamalar
AN Elçi, B Karaahmetoğlu, G Açıkgöz, G Apaydın, B Yılmaz Atman
Nobel Yayın Dağıtım, 2023
2023
Determining Then Conflict Reaction Styles of Special Education Teachers
A Elçi, F Erdoğan
PANDEMİ GELİP GEÇİYORKEN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM DENEYİMLERİ
AN Elçi, G Açıkgöz, B Karaahmetoğlu, N Altun, B Yılmaz Atman
Resim ve Müzik Öğretmen Adaylarının Engelli Öğrencilere Yönelik Metaforik Algıları
A Elçi, E Dayı, G Açıkgöz
Kongre ve Sempozyum Duyuruları Özel Eğitim Dergisi Yazım Kuralları
Ş DELİMEHMET-DADA, C ERGÜL, AB Işık, S ÖZDEMİR, GTDES Spora, ...
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Engelli Öğrencilere Yönelik Metaforik Algıları (Gazi Üniversitesi Örneği)
D Eylem, G AÇIKGÖZ, AN ELÇİ
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 21 (1 …, 0
SINIF İÇİ VE EV ÖDEVİ UYGULAMALARI İLE GERİBİLDİRİMİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANEKDOT/ÖDS KAYDI TUTMA BECERİSİNE ETKİSİ
D Eylem, G AÇIKGÖZ, AN ELÇİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 316-334, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13