Follow
FATMA ŞEBNEM ARIKBOĞA
FATMA ŞEBNEM ARIKBOĞA
Other namesSebnem Arıkboga, F. Şebnem Arıkboğa, F S Arikboga
İstanbul Üniversitesinde İşletme Profesörü
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of personality traits on social entrepreneurship intentions: A field research
O İrengün, Ş Arıkboğa
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 1186-1195, 2015
1932015
Entellektüel sermaye
FŞ Arıkboğa
Derin Yayınları, 2003
1722003
The effects of leader behavior on job satisfaction: A research on technology Fast50 Turkey companies
B Akdol, FS Arikboga
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 278-282, 2015
972015
Leader member exchange as a mediator ofthe relationship between servantleadership and job satisfaction: A researchon Turkish ICT companies
B Akdöl, FS Arikboga
International Journal of Organizational Leadership 6, 525-535, 2017
762017
Türkiye'de kurumsal yönetişim iklimi
Ş Arıkboğa, A Menteş
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 59 (2), 85-120, 2009
472009
Yüksek öğrenimde toplam kalite yönetimi ve bir araştırma
Ş ARIKBOĞA
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 53 (2), 57, 2003
322003
Etik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisi ve bir uygulama
DP Alkan, FŞ Arıkboğa
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 24 (2), 349-369, 2017
262017
Kurumsal Yönetişim Etkinlik Ölçüm Aracı Olarak Tepe Yöneticisi Değişimi: Türkiye Uygulaması
SA Menteş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
212008
Etik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisi ve bir uygulama
D Palalar Alkan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
92017
FROM ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITIES TO GREEN MANAGEMENT: CASE OF TURKEY AND A COMPARATIVE ANALYSIS.
FŞ ARIKBOĞA
Journal of Faculty of Political Science 47, 2012
62012
Müzelerde Algılanan Hizmet Kalitesi: İstanbul’daki Özel Çağdaş Sanat Müzeleri Örneği
A Akar, DRŞ ARIKBOĞA
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Yönetimi Anabilim Dalı …, 2020
52020
MÜZELERİN ALGILANAN HİZMET KALİTESİ: İSTANBUL'DAKİ ÖZEL ÇAĞDAŞ SANAT MÜZELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A AKAR, FŞ ARIKBOĞA
UNIMUSEUM 4 (1), 31-42, 2021
22021
Küresel salgın döneminde evden çalışma araştırma raporu
F Arıkboğa, E Doğan, B Akdöl, O İrengün
Istanbul University, 2020
22020
İş Tercihi Envanteri: Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Motivasyon Unsurları
F Öçal, B Akdöl, FŞ Arıkboğa
Siyasal: Journal of Political Sciences 28 (2), 257-280, 2019
22019
Ethnic Entrepreneurship Models
MT DEVECİYAN, FŞ ARIKBOĞA
INNOVATIVE RESEARCH IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 399-411, 2023
2023
AZINLIK GİRİŞİMCİLİĞİ VE SOSYAL AĞ DEĞİŞKENLERİNİ ELE ALAN LİTERATÜR İNCELEMESİ VE TARTIŞMA
M TAKSİ DEVECİYAN, FŞ ARIKBOĞA
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 6 (2), 173-190, 2022
2022
Küresel Salgın Döneminde Evden Çalışma Araştırma Raporu
F Arıkboğa, E Doğan, B Akdöl, O İrengün
2020
Bankacılık sektöründe hizmet kalitesi ve çok şubeli bir bankada hizmet kalitesinin ölçümü üzerine bir uygulama
FŞ Arıkboğa
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
EVOLUTION OF TRIPLE AND QUADRUPLE HELIX MODEL TO QUINTUPLE HELIX MODEL: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS
C Mutlu, FŞ Arıkboğa
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 7 (2), 246-272, 0
AZINLIK GİRİŞİMCİLİĞİ VE SOSYAL AĞ DEĞİŞKENLERİNİ ELE ALAN LİTERATÜR İNCELEMESİ VE TARTIŞMA
MT Deveciyan, FŞ Arıkboğa
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 6 (2), 173-190, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20