Tahsin Yamak
Tahsin Yamak
Verified email at marun.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’nin alternatif enerji kaynakları potansiyeli ve ekonomik analizleri
T Yamak
Marmara Üniversitesi, 2006
142006
Türkiye'nin enerji sorununun alternatif enerji kaynakları açısından değerlendirilmesi
N Aslan, T Yamak
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2006
132006
Türkiye’nin Ekonomik Güç Potansiyeli: Bir ‘Ekonomi Diplomasisi’Enstrümanı Olarak Türkiye Varlık Fonu Uygulaması
T YAMAK, E SAYGIN
22019
Camilerin eğitim ve öğretim işlevine vurgu yapan bir hadisin tahrîci, tenkîdi ve değerlendirilmesi
Ş Ünlü, S Çakır, F Sancar, T Bozkurt, M Begaiym, E Ağralı, S Karakuş, ...
Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim …, 2015
12015
Türkiye'nin rekabet gücü: imalat sanayi, ihracat ve sermaye hareketleri (arbitraj)
M Şişman, T Yamak, HM Ertuğrul
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2004
12004
Ulusun Ölümü ve Arap Devriminin Geleceği
T Yamak
Journal of Economy Culture and Society 59 (1), 293-297, 2019
2019
Turkey’s Economic Power Potential: Turkiye Wealth Fund Practice As an ‘Economic Diplomacy’ Instrument
T Yamak, E Saygın
Fiscaoeconomia 3 (1), 88-114, 2019
2019
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE İDARİ DENETİM: KAMU ‘DENETİŞİM’MODELİ
E Saygın, T Yamak
Denetişim, 1-14, 2018
2018
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ YOLSUZLUK ÜZERİNDEKİ BELİRLEYİCİ ETKİSİ: MENA BÖLGESİ İÇİN PANEL VERİ ARAŞTIRMASI
A GÖK, T YAMAK, E SAYGIN
2018
Mısır’da Devlet ve Toplum İlişkilerinin Kurumsal Dönüşümü
T Yamak
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi 5 (2), 25-57, 2018
2018
Determinants of Inter-state Economic Competition in Global System: Analysis for the Gulf Countries
E SAYGIN, T YAMAK
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 5 (1), 13-48, 2018
2018
DARBELERİN EKONOMİSİNDEN ‘EKONOMİK DARBE’YE 15 TEMMUZ: GELENEK, TEŞEBBÜS, DİRENİŞ VE ÖNLEMLER
E SAYGIN, T YAMAK
2018
Kurumsal Kalite Faktörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Körfez Ülkeleri Örneği
T YAMAK
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (4), 2017
2017
The Last Ring of the Lost Century in the Middle East: Determinants Role of Institutions in Arap Uprising Process
T Yamak, E Saygin
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY …, 2017
2017
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Finansal Sistemin Kurumsal Kalitesi.
T Yamak
Middle Eastern Studies/Ortadogu Etütleri 9 (1), 2017
2017
Kurumsal kalite ve ekonomik büyüme: Körfez ülkeleri için bir uygulama
T Yamak, E Görgü, A Özcan, B Gökalsın, K Çolak, F Yöndemli, S Karakuş, ...
Marmara Üniversitesi, 2015
2015
Lübnan’da Siyasal Kurumların Yeniden İnşası: Çoğunluk Sisteminden Nispi Temsile
T YAMAK, T YILDIZ, E SAYGIN
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (2), 373-394, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17