Follow
NAZMİYE KOCAMAN YILDIRIM
NAZMİYE KOCAMAN YILDIRIM
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROFESÖRÜ
Verified email at ibu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tükenmişlik (burnout) sendromu
N Kaçmaz
Journal of Istanbul Faculty of Medicine 68 (1), 29-32, 2005
6462005
The spread of COVID-19 virus through population density and wind in Turkey cities
H Coşkun, N Yıldırım, S Gündüz
Science of the Total Environment 751, 141663, 2021
1412021
Psychiatric morbidity and quality of life in patients with chronic idiopathic urticaria
M Özkan, SB Oflaz, N Kocaman, F Özşeker, A Gelincik, S Büyüköztürk, ...
Annals of Allergy, Asthma & Immunology 99 (1), 29-33, 2007
1222007
Psychiatric morbidity and its effect on the quality of life of patients with chronic hepatitis B and hepatitis C
M Özkan, A Çorapçioglu, I Balcioglu, E Ertekin, S Khan, S Özdemir, ...
The International Journal of Psychiatry in Medicine 36 (3), 283-297, 2006
1192006
Hastalık Algısı Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
N Kocaman, M Özkan, Z Armay, S Özkan
Anadolu Psikiyatri Dergisi 8 (4), 271-280, 2007
101*2007
Oncology staff: burnout, job satisfaction and coping with stress
H Guveli, D Anuk, S Oflaz, ME Guveli, NK Yildirim, M Ozkan, S Ozkan
Psycho‐oncology 24 (8), 926-931, 2015
892015
Hastalık Algısı Ölçeği'nin kanser hastalarında Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
Z Armay, M Özkan, N Kocaman, S Özkan
Klinik Psikiyatri 10 (4), 192-200, 2007
74*2007
Breast cancer related lymphedema in patients with different loco-regional treatments
B Ozcinar, SA Guler, N Kocaman, M Ozkan, BM Gulluoglu, V Ozmen
The Breast 21 (3), 361-365, 2012
682012
Predictors of psychosocial adjustment in people with physical disease
N Kocaman, Y Kutlu, M Özkan, S Özkan
Journal of clinical nursing 16 (3a), 6-16, 2007
622007
Temporomandibular dysfunction and risk factors for anxiety and depression
D Dıraçoǧlu, NK Yıldırım, I Saral, M Özkan, A Karan, S Özkan, C Aksoy
Journal of back and musculoskeletal rehabilitation 29 (3), 487-491, 2016
572016
İleri Evre Kanser Hastalarının Karşılanmamış Bakım Gereksinimleri.
N KOCAMAN YILDIRIM, N Kaçmaz, M Özkan
Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi 4 (3), 2013
53*2013
MEME KANSERİNDE LOKAL/BÖLGESEL TEDAVİ SONRASI GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR VE BUNLARIN HASTA YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ.
B Özçinar, SA Güler, V Özmen, BM Güllüoglu, N Kocaman, M Özkan, ...
Meme Sagligi Dergisi/Journal of Breast Health 6 (1), 2010
51*2010
Self-management plans for asthma control and predictors of patient compliance
Z Kaya, F Erkan, M Ozkan, S Ozkan, N Kocaman, BA Ertekin, N Direk
Journal of Asthma 46 (3), 270-275, 2009
512009
Impact of personality traits, anxiety, depression and hopelessness levels on quality of life in the patients with breast cancer
F İzci, Zİ Erdogan, AS İlgün, E Çelebi, G Alço, N Kocaman, Ç Ordu, ...
European journal of breast health 14 (2), 105, 2018
442018
Hemodiyaliz hastalarinin anksiyete ve depresyon belirtilerine hastalik algisinin etkisi: Çok merkezli bir çalisma/Effects of illness perception on anxiety and depressive …
NK Yildirim, A Okanli, EY Karabulutlu, F Karahisar, S Özkan
Anadolu Psikiyatri Dergisi 14 (3), 252, 2013
40*2013
Meme kanserli hastaların tedavi öncesi ve sonrası anksiyete depresyon ve yaşam kalitesi: Bir yıllık prospektif değerlendirme sonuçları
NK Yıldırım, M Özkan, S Özkan, B Özçınar, SA Güler, V Özmen
Nöropsikiyatri Arşivi 46 (4), 175-181, 2009
39*2009
Psikiyatri Hemşirelerinin Profesyonel Davranışlarının Belirlenmesi.
S Demir, N KOCAMAN YILDIRIM
Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi 5 (1), 2014
36*2014
Psychosocial care from the perspective of nurses working in oncology: A qualitative study
P Güner, D Hiçdurmaz, NK Yıldırım, F İnci
European Journal of Oncology Nursing 34, 68-75, 2018
352018
TIBBİ HASTALIĞA PSİKOSOSYAL TEPKİLER
N Kocaman
Journal of Istanbul Faculty of Medicine 71 (2), 52-58, 2008
33*2008
The relations between perceived stress, communication skills and psychological symptoms in oncology nurses
N Onan, G Barlas, S Karaca, N Yildirim, O Taskiran, F Sumeli
Clinical and Experimental Health Sciences 5 (3), 2015
272015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20