Follow
ozan ercan taşkın
ozan ercan taşkın
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Son çare (ultima ratio) olarak ceza hukuku
EO Taşkın
172016
Maddi ve muhakeme boyutuyla çevre ceza hukukuna dair bazı tespitler/kısmi öneriler
EO Taşkın
152015
Ceza Hukuku
N Toroslu, OE TAŞKIN
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011
112011
Kötü muameleye maruz kalmış kadın reaksiyonu: Meşru savunma mı, mazeret nedeni mi?
EO Taşkın
52012
Ceza Muhakemesi Hukukunda Eşitlik İlkesi
EO Taşkın
42016
Bir hukuka uygunluk nedeni olarak hiciv hakkı ve sınırları
OE Taşkın
42012
Korunma tedbiri alınmaksızın gerçekleşen cinsel ilişki yoluyla hıv virüsünün bulaştırılmasında manevi unsurun belirlenmesi sorunu
EO Taşkın
42008
Kışkırtıcı ajan
OE Taşkın
PQDT-Global, 2008
42008
Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçu
OE Taşkın
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 65 (4), 2471-2486, 2016
32016
Kışkırtıcı ajan
OE Taşkin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
32011
Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri
EO TAŞKIN
Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2005
32005
Ceza Hukuku Bakımından Yasal Olmayan Tıbbi Müdahale
OE Taşkın
Eskişehir Barosu Dergisi, 139-148, 2005
32005
AİHM Kararları Işığında Müebbet Hapis Cezasının Bugünü ve Geleceği
OE TAŞKIN
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (121-122), 29-60, 2014
12014
Ceza Muhakemesi Hukuku
YDDN OKAN, AGOE TAŞKIN, AGNÖ BOYDAĞ, AGH KARAKEHYA
Anadolu Universitesi, 2005
12005
Çek ile ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu
OE Taşkın, Ş Şahin
Anadolu Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
2019
Suç siyaseti tercihleriyle İtalyan ceza hukukunda trafikte öldürme suçu
OE Taşkın
Anadolu Üniversitesi, 2019
2019
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ STATÜSÜ’NDE “DOKUNULMAZLIK” DÜZENLEMESİ
OE Taşkın
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 273-292, 2017
2017
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLARA İKİ ÖRNEK: İNŞAAT VEYA YIKIMLA İLGİLİ EMNİYET KURALLARINA UYMAMA VE HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI SUÇLARI
OE TAŞKIN
Ceza Hukuku Dergisi 11 (32), 63-86, 2016
2016
GÖÇMEN FAİL ve CEZA HUKUKU: KÜLTÜREL SAVUNMA
OE TAŞKIN
Prof. Dr. Nevzat TOROSLU’YA ARMAĞAN, 1093, 0
KORUNMA TEDBİRİ ALINMAKSIZIN GERÇEKLEŞEN CİNSEL İLİŞKİ YOLUYLA HIV VİRÜSÜNÜN BULAŞTIRILMASINDA MANEVİ UNSURUN BELİRLENMESİ SORUNU
OE TAŞKIN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20